Życzenia

Członkowie Klubów Seniora Okręgowych Izb Radców Prawnych
Koleżanki i Koledzy

najserdeczniejsze życzenia zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym 2016 roku składa

Rada Klubów Seniora
przy Kapitule Funduszu Seniora KIRP:
Przewodnicząca – Krystyna Koczorska – Mikołajczak
Z-ca Przewodniczącej- Helena Oprzyńska – Pacewicz
Sekretarz – Krzysztof Krzywonos

Zobacz także