Petycja do władz chińskich

W ubiegłym roku CCBE zainicjowała powstanie międzynarodowej sieci „Defense of Defenders” („W obronie obrońców”), której celem jest pomoc prawnikom występującym w obronie praw człowieka, a którzy z tego powodu są prześladowani. W zeszłym roku W ramach tej sieci, CCBE oraz inne międzynarodowe organizacje prawnicze interweniowały w związku z nielegalnie zatrzymanymi i aresztowanymi prawnikami w Chinach. W lipcu ubiegłego roku władze tego kraju aresztowały 36 obrońców praw człowieka, a ich los pozostaje nieznany.

W związku z ta sprawą Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka KRRP r. pr. Magdalena Witkowska zachęca wszystkich radców prawnych do podpisania listu – petycji, która będzie skierowana do władz chińskich. Obecnie została ona sygnowana przez 106 organizacji międzynarodowych, w tym przez CCBE. Treść petycji (w języku angielskim) poniżej. Po podpisaniu należy ją wysłać na adres poczty elektronicznej: jeremie.beja@acatfrance.fr do koordynatora akcji zbierania podpisów.

Zobacz także