Pytania na kolokwia ustne

Pytania na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2024

Uchwała Prezydium KRRP z dnia 19 grudnia 2023 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji z przedmiotu „Etyka zawodu radcy prawnego, zasady wykonywania zawodu, organizacja i funkcjonowanie samorządu radców prawnych”:
– pytania z zakresu etyki zawodu radcy prawnego (50 pytań);
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu (50 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji z przedmiotu „Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych”, dla aplikantów radcowskich, którzy w 2024 r., w przypadku, o którym mowa w § 28 ust. 5 zdanie drugie Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, powtarzają I rok aplikacji z powodu uzyskania oceny negatywnej z kolokwium z przedmiotu „Prawo pracy i prawo ubezpieczeń społecznych”.
– pytania z zakresu prawa pracy (149 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (82 pytania).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji z przedmiotu „Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne”, dla aplikantów radcowskich, którzy w 2024 r., w przypadku, o którym mowa w § 28 ust. 5 zdanie drugie Regulaminu odbywania aplikacji radcowskiej, powtarzają II rok aplikacji z powodu uzyskania oceny negatywnej z kolokwium z przedmiotu „Prawo spółek handlowych, prawo upadłościowe i prawo restrukturyzacyjne”:
– pytania z zakresu prawa spółek handlowych (150 pytań);
– pytania z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (72 pytania).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Pytania na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2023

Uchwała Prezydium KRRP z dnia 23 grudnia 2022 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa pracy (149 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (82 pytania).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa spółek handlowych (150 pytań);
– pytania z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (72 pytania).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (50 pytań);
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (50 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Pytania na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2022
Uchwała Prezydium KRRP z dnia 31 grudnia 2021 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa pracy (103 pytania);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (61 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa spółek handlowych (150 pytań);
– pytania z zakresu prawa upadłościowego i prawa restrukturyzacyjnego (57 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (51 pytań);
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (55 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

 

Pytania na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2021
Uchwała Prezydium KRRP z dnia 6 listopada 2020 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (56 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (250 pytań);

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (96 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (95 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

 

Pytania na kolokwia ustne w 2020 r.

Uchwała Prezydium KRRP z dnia 28 listopada 2019 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (54 pytania).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

 

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (248 pytań);

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

 

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (67 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (94 pytania);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

 

Pytania na kolokwia ustne w 2019 r.

Uchwała Prezydium KRRP z dnia 8 grudnia 2018 r.

Plik pdf do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (52 pytania).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (246 pytań);

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Uchwała Prezydium KRRP z dnia 10 października 2019 r. w sprawie pytań usuniętych ze zbiorów pytań na kolokwia ustne w roku szkoleniowym 2019

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (67 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (94 pytania);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik pdf do pobrania

Plik word do pobrania

Pytania na kolokwia ustne w 2018 r.

Uchwała Prezydium KRRP z dnia 8 grudnia 2017 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (141 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (53 pytań).

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (258 pytań);

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (66 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (97 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik do pobrania

Pytania na kolokwia ustne w 2017 r.

Ogłoszenie Prezydium KRRP z dnia 19 października 2016 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (158 pytań);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (60 pytań).

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (265 pytań);

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (66 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (99 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (50 pytań).

Plik do pobrania

 

 


 

Pytania na kolokwia ustne w 2016 r.

Ogłoszenie Prezydium KRRP z dnia 17 grudnia 2015 r.

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie I roku aplikacji,
– pytania z zakresu prawa pracy (153 pytania);
– pytania z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych (60 pytań).

Plik do pobrania

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie II roku aplikacji:
– pytania z zakresu prawa spółek handlowych (106 pytań);
– pytania z zakresu prawa gospodarczego (261 pytań);
– pytania z zakresu prawa upadłościowego i naprawczego (59 pytań).

Plik do pobrania

Sprostowanie

Zbiór pytań dla kolokwium przewidzianego w programie III roku aplikacji:
– pytania z zakresu zasad wykonywania zawodu radcy prawnego (68 pytań);
– pytania z zakresu etyki radcy prawnego (98 pytań);
– pytania z zakresu organizacji i funkcjonowania samorządu radców prawnych (55 pytań).

Plik do pobrania