BRPO w Zarządzie ENNHRI

Z przyjemnością informujemy, że wśród instytucji wybranych do Zarządu Europejskiej Sieci Krajowych Instytucji Praw Człowieka ENNHRI (European Network of National Human Rights Institutions), wyłonionego na lata 2019-2021, jest też Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, które reprezentuje r.pr. Mirosław Wróblewski – Dyrektor Zespołu Prawa Konstytucyjnego, Międzynarodowego i Europejskiego BRPO oraz członek Komisji Praw Człowieka Krajowej Rady Radców Prawnych.

Oprócz przedstawiciela Biura Rzecznika Praw Obywatelskich w Zarządzie zasiadają także przedstawiciele krajowych instytucji praw człowieka z Albanii, Chorwacji, Grecji, Irlandii i Norwegii. Nowy zarząd został formalnie powitany przez Zgromadzenie Ogólne ENNHRI 4 marca 2019 r. w Genewie. Szczegółowe informacje o tym wydarzeniu dostępne są na stronie ENNHRI tutaj.

Europejska Sieć Krajowych Instytucji Praw Człowieka ENNHRI zrzesza 42 krajowe instytucje praw człowieka z całej Europy. Celem ENNHRI jest propagowanie poszanowania dla praw człowieka oraz ich ochrony w całym regionie europejskim. Działania te realizowane są m.in. poprzez wspieranie tworzenia krajowych instytucji praw człowieka, wymianę informacji i dobrych praktyk pomiędzy członkami, działania edukacyjne, wywieranie realnego wpływu na kierunki zmian prawnych oraz funkcjonujące zasady postępowania dotyczące problematyki praw człowieka.

Zobacz także