Debata „Wadliwe ukształtowanie sądu – sanacja czy kasacja powołań sędziowskich”

16 listopada br. na Uczelni Łazarskiego w Warszawie odbyła się debata „Wadliwe ukształtowanie sądu – sanacja czy kasacja powołań sędziowskich”. Konferencję otworzyli Wiceprezes KRRP Michał Korwek oraz Prezes NRA Przemysław Rosati.

W dyskusji wziął udział Przewodniczący Komisji Praw Człowieka KRRP r.pr. dr Mirosław Wróblewski, który zrelacjonował orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz orzecznictwo sądów administracyjnych odnoszące się do powołań sędziowskich. W wydarzeniu wzięli również udział: prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego SSN Michał Laskowski, prof. UŚ dr. hab. Krystian Markiewicz, prezes SSP Iustitia, sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie Marzanna Piekarska-Drążek, adw. dr hab. Maciej Taborowski (PAN) oraz adw. Sylwia Gregorczyk-Abram (Inicjatywa Wolne Sądy, Komisja Praw Człowieka przy NRA). Jednym z gości debaty był prof. Adam Strzembosz, były I Prezes Sądu Najwyższego i były przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa.

Tematem debaty hybrydowej były skutki powołań sędziowskich dokonywanych z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa ukształtowanej na podstawie przepisów ustawy z 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw. W dyskusji prelegenci rozważali, jak uzdrowić wymiar sprawiedliwości w związku z wadliwymi powołaniami sędziowskimi.

Zobacz także