UIA

Międzynarodowa Unia Adwokatów UIA

International Association of Lawyers
Union Internationale des Avocats
Unión Internacional de Abogados

Międzynarodowa Unia Adwokatów jest organizacją o międzynarodowym zasięgu zrzeszającą prawników indywidualnych, samorządy prawnicze oraz inne organizacje o charakterze prawniczym. Jej siedziba znajduje się w Paryżu, działa też przez swoje reprezentacje w siedzibach ONZ w Nowym Jorku, Genewie oraz Wiedniu, współpracuje również z Radą Europy. Jest jedną z niewielu organizacji o światowym zasięgu, która posługuje się trzema językami roboczymi: angielskim, francuskim oraz hiszpańskim. Do oficjalnych języków organizacji zaliczają się także arabski, niemiecki, włoski, portugalski i chiński.

UIA zrzesza obecnie około dwóch milionów prawników z ponad 120 państw. Tym samym stanowi cenne forum wymiany wiedzy i doświadczeń stwarzając swoim członkom możliwość poznania przedstawicieli zawodów prawniczych z różnych systemów prawnych. Do zadań UIA należy przede wszystkim 1. stanie na straży zawodów prawniczych w tym niezależności i wolności ich wykonywania – służąc w ten sposób interesowi publicznemu; 2. ochrona praw człowieka i przestrzeganie zasad praworządności oraz demokracji; 3. promowanie rozwoju nauk prawniczych oraz wspieranie rozwoju zawodowego. Cele te są realizowane m.in. poprzez organizację konferencji, seminariów, szkoleń, a także pracę w komisjach i grupach roboczych oraz współpracę z innymi organizacjami międzynarodowymi w szczególności Organizacją Narodów Zjednoczonych, Radą Europy czy Międzynarodową Izbą Handlową.

Krajowa Izba Radców Prawnych podjęła decyzję o przystąpieniu do tej organizacji w grudniu 2017 roku.

Siedziba:

Adres głównej siedziby: 20 rue Drouot , 75009 Paryż, Francja

Strona internetowa: http://www.uianet.org/