Dziś zaczyna się egzamin radcowski

Ponad 2000 osób przystąpi dziś do egzaminu radcowskiego. Egzamin trwa cztery dni, podczas których zdający rozwiążą zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego i administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego złożyły 2164 osoby, w tym 1838 aplikantów i 326 osób uprawnionych z innych tytułów.
Egzamin radcowski przeprowadzi 37 komisji mających siedziby w Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu, Wałbrzychu, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze. W skład każdej komisji egzaminacyjnej wchodzi osiem osób: czterech przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości – sędziów sądów powszechnych i sądów administracyjnych oraz czterech radców prawnych delegowanych odpowiednio przez Krajową Radę Radców Prawnych.
Każdego dnia egzamin rozpoczyna się w całym kraju o godz. 10.00. Czas na rozwiązanie zadań z prawa karnego (10 maja), cywilnego lub rodzinnego (11 maja) i gospodarczego (12 maja) wynosi sześć godzin, a w przypadku zadań z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki (13 maja) – łącznie osiem godzin.
W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa. Zadania na egzamin przygotowały zespoły, w skład których wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości i przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych. Niemal wszyscy zdający wybrali możliwość rozwiązywania zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu aplikację egzaminacyjną, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi.
W tym samym czasie trwać będzie egzamin adwokacki. Wnioski o dopuszczenie do egzaminu adwokackiego złożyło 1622 osoby, w tym 1347 aplikantów i 275 osób uprawnionych z innych tytułów.
W marcu (25, 26, 27 i 28) Krajowa Rada Radców Prawnych po raz pierwszy w historii przeprowadziła ogólnopolski próbny egzamin radcowski. Egzamin był dobrowolny i zapisało się na niego 1206 aplikantów, którzy ukończyli aplikację radcowską w grudniu 2021 r. Partnerami Krajowej Rady Radców Prawnych w programie zostało 15 okręgowych izb, które sprawdzały prace swoich aplikantów. Aplikanci pozostałych czterech izb także brali udział w próbnym egzaminie, ale ich prace oceniały osoby wyznaczone centralnie przez KRRP.

Zobacz także