Europejskie Stowarzyszenie Prawników (AEA-EAL) zaprasza na międzynarodową Konferencję w Barcelonie (15-17 czerwca 2017 r.)

Temat konferencji: „Nowa Europejska Reforma postępowania Upadłościowego. Aspekt transgraniczny oraz zasada drugiej szansy” (język angielski, język hiszpański – tłumaczenie symultaniczne)

Prelegentami na Konferencji w Barcelonie (w siedzibie Barcelońskiej Izby Adwokackiej) będą czołowi europejscy przedstawiciele praktyki i nauki z Hiszpanii, Niemiec, Francji, Włoch i Polski. Konferencja adresowana jest do profesjonalnych pełnomocników procesowych, syndyków, nadzorców sądowych, zarządców, sędziów, pracowników naukowych oraz wszystkich, którzy w swojej praktyce stykają się z kwestiami upadłościowymi.

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1346/2000 z dnia 29 maja 2000 r. w sprawie postępowania upadłościowego, po 15 latach obowiązywania wkrótce będzie zastąpione nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, które wejdzie w życie w czerwcu 2017 r.; nowe rozporządzenie modyfikuje niektóre ważne aspekty transgranicznych upadłości. Dodatkowo, w listopadzie 2016r., przyjęto propozycję zmiany Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącą ram prawnych restrukturyzacji zapobiegawczej, drugiej szansy i środków zwiększających skuteczność postępowań restrukturyzacyjnych, upadłościowych i w zakresie umorzenia oraz zmieniająca dyrektywę 2012/30/UE ( COM/2016/723/FINAL; SWD/2016/357/FINAL)).
Powyższe uregulowania będą miały (lub też już mają) istotny wpływ na ustawodawstwa krajowe. W związku z tym AEA-EAL podjęło się zorganizowania debaty w gronie europejskich prawników oraz przedstawicieli nauki specjalizujących się w restrukturyzacjach i upadłościach.

Udział w Kongresie będzie okazją do nawiązania kontaktów z kolegami z wielu krajów europejskich, a dodatkowo okazją do zdobycia punktów szkoleniowych w ramach kształcenia ustawicznego.
Osoby, które wezmą udział w Kongresie w Barcelonie uzyskają w 2017 r. nieodpłatnie członkostwo w AEA-EAL.
Uwaga: Dla młodych prawników (poniżej 35 lat) przewidziano znaczne obniżenie opłaty konferencyjnej!
Przypomnieć również należy, że radca prawny Maria Ślązak, została wybrana w lutym 2017 roku na stanowisko Prezydenta Europejskiego Stowarzyszenia Prawników, które obejmie formalnie z dniem 1 lipca 2017 roku.
Program Kongresu oraz formularz rejestracyjny znajdą Państwo na stronie www.aea-eal.eu
Na stronie AEA-EAL znajdą Państwo również informację o kolejnym kongresie tej organizacji, który odbędzie się w Olsztynie w dniach 7-9 września 2017r. i jest organizowany we współpracy z OIRP w Olsztynie, a tematem będzie: „Ochrona danych osobowych”.

 

Zobacz także