Forum Antydyskryminacyjne, 9 grudnia 2014 r. w Warszawie

W dniu 9 grudnia 2014 r. w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich odbędzie się Forum Antydyskryminacyjne.

Celem Forum jest:

  • zwiększenie wiedzy członków organizacji pozarządowych na temat kompetencji Rzecznika oraz możliwych obszarów i form współpracy,
  • zachęcenie organizacji pozarządowych do kierowania do Rzecznika spraw z zakresu równego traktowania i ochrony praw osób z niepełnosprawnościami, i do przekazywania mu wiedzy na temat najważniejszych problemów z tego obszaru.

Więcej informacji

Zobacz także