Głośne rozmowy o edukacji prawnej w Poznaniu

Dlaczego w szkole potrzebna jest mediacja i czy obecność mediatorów wśród uczniów ma istotny wpływ na zmniejszenie liczby niepożądanych zjawisk w szkole? Na te pytania starali się odpowiedzieć uczestnicy konferencji „Mediacje w szkole – kształtowanie odpowiedzialnych postaw uczniów i pozytywnych relacji w środowisku szkolnym”.

Konferencja odbyła się w czwartek 22 września 2016 r. w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. Organizatorami wydarzenia byli sygnatariusze porozumienia kreującego Wielkopolskie Centrum Mediacji Szkolnej, Rówieśniczej i Oświatowej: Samorząd Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolski Kurator Oświaty, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Poznaniu, Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie z siedzibą w Poznaniu oraz Sąd Okręgowy w Poznaniu. Instytucje te postanowiły połączyć siły, by stworzyć projekt wspierający budowanie pozytywnych relacji w szkole i popularyzujących rozwiązania przeciwdziałające agresji i przemocy.

W programie konferencji zaplanowano wystąpienia sygnatariuszy: Marzeny Wodzińskiej – członka zarządu Województwa Wielkopolskiego, Elżbiety Leszczyńskiej – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, Zbigniewa Tura – dziekana OIRP w Poznaniu, dr Krystyny Babiak – dyrektor Centrum Edukacji Prawnej KRRP oraz Prezesa KRRP Dariusza Sałajewskiego a także specjalistów w dziedzinie mediacji rówieśniczych, szkolnych i oświatowych. Atrakcją dla uczestników były warsztaty dla dyrektorów szkół oraz pedagogów i psychologów szkolnych prowadzone przez ekspertki ds. mediacji Katarzynę Stryjek oraz Iwonę Klein w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku.

Tego samego dnia w godzinach popołudniowych na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Sali prof. Ziembińskiego, odbyła się debata publiczna na temat rozwoju edukacji prawnej z udziałem prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych, europoseł Krystyny Łybackiej, Doroty Kinal – dyrektora Departamentu Edukacji i Nauki Województwa Wielkopolskiego, Jędrzeja Solarskiego – wiceprezydenta Poznania, Teresy Karczyńskiej-Szumilas Wiceprezes Gdańskiego oddziału Iustitia, Macieja Sopołko – przedstawiciela Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Piotra Karlika – przedstawiciela Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych), Michała Łacheckiego, Alicji Okrucińskiej, Anna Wiktorow z ELSA Poland oraz nauczycieli, i uczniów wielkopolskich szkół.

Debatę poprowadziła mec. Jolanta Kucharzak – koordynator merytoryczny Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych.

Uczestnicy debaty sformułowali wnioski co do dalszych wspólnych działań na rzecz edukacji prawnej. Wnioski te dotyczyły wykorzystania zewidencjonowanych aktywności w ramach ankiety dotyczącej działalności w zakresie edukacji prawnej, opracowanej przez sygnatariuszy Porozumienia samorządów prawniczych i stowarzyszeń prawniczych. Podsumowanie wyników ankiety przedstawiła uczestnikom debaty pani sędzia Teresa Karczyńska-Szumilas.

Zaproponowano Panu Prezesowi Dariuszowi Sałajewskiemu jako prezesowi samorządu radców prawnych, który od 26 września 2016r. obejmuje prezydencję w ramach Porozumienia samorządów prawniczych i stowarzyszeń prawniczych, aby na tym forum zechciał nadać dalszy bieg ustaleniom z debaty, proponując konkretny harmonogram działań służących tworzeniu rozwiązań systemowych dotyczących edukacji prawnej.

Zobacz także