III Ogólnopolska Konferencja Aksjologiczna

W dniu 8 kwietnia 2022 r. Centrum Badań nad Aksjologią Procedur Cywilnych przy Katedrze Postępowania Cywilnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego zorganizowało III Ogólnopolską Konferencję Aksjologiczną w formule online na platformie MS Teams.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęła Krajowa Izba Radców Prawnych.

Dziękując organizatorom za dostrzeżenie roli samorządu radców prawnych, zwłaszcza w jego roku jubileuszowym, w imieniu Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika, wystąpił Bartosz Opaliński Członek Prezydium KRRP, Dziekan Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Rzeszowie.

Jak powiedział Dziekan Bartosz Opaliński: „Zgodnie z rotą ślubowania Komornika egzekucja musi być przeprowadzona z poszanowaniem prawa i sumiennie, zgodnie z zasadami uczciwości, godności i honoru. Zawód radcy prawnego mający umocowanie konstytucyjne i ustawowe, wykonują ludzie, którzy w działalności zawodowej także kierują się wartościami, kierują się zasadami etyki i sprawiedliwości, a także wrażliwością; pragną nieść pomoc innym ludziom potrzebującym i realizację tej prospołecznej misji samorząd radców prawnych stawia sobie jako jeden z głównych celów.”

W ramach Konferencji uczestnicy zapoznają się z dorobkiem doktryny w zakresie ochrony prawnej udzielanej stronom i innym uczestnikom sądowego postępowania egzekucyjnego, co z punktu widzenia praktyków stosowania prawa – radców prawnych jest niezwykłą wartością.

 

Zobacz także