IV Mistrzostwa Radców Prawnych i Aplikantów w Biegu na 10 km

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi i Krajowa Izba Radców Prawnych organizują IV Mistrzostwa Polski Radców Prawnych i Aplikantów w Biegu na 10 km.

 

Trasa Biegu przebiega tuż obok najciekawszych miejsc w Łodzi, w tym zabytkowej siedziby Naszej Izby (do której zwiedzenia wszystkich uczestników zapraszamy), Białej Fabryki, Skansenu, Pałacu Herbsta i Szkoły Filmowej.

Impreza odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2017 roku w Łodzi w ramach VII Biegu Fabrykanta.

Zgłoszenia na Mistrzostwa należy dokonać za pośrednictwem strony internetowej http://biegfabrykanta.pl/strefa-zawodnika, zaznaczając w zamieszczonym tam formularzu zgłoszeniowym wolę udziału w Mistrzostwach, do dnia 15 sierpnia 2017 roku lub wyczerpania miejsc.

Klasyfikacja prowadzona jest dla radców prawnych i aplikantów radcowskich dla kobiet i mężczyzn w kategoriach:

  1. Open mężczyzn
  2. Open kobiet
  3. grupach wiekowych kobiet i mężczyzn,

Kobiety                                                                      Mężczyźni

GRUPA    WIEK  (rok urodzenia)             GRUPA  WIEK (rok urodzenia)

I            od 56 lat   (1961 i wcześniej)            I         od 56 lat  (1961 i wcześniej)

II           46 – 55      (1962 – 1971)                  II            46-55   (1962 – 1971)

III         36 – 45     (1972 – 1981)                  III          36-45    (1972 – 1981)

IV   do  35 lat       (1982 r. i później)             IV     do 35 lat     (1982 i później)

  1. drużynowej.

 Zawodnicy nagrodzeni w kategoriach open nie będą nagradzani w poszczególnych kategoriach wiekowych

Ceremonia wręczenia nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych odbędzie się w ogrodzie OIRP w Łodzi podczas pikniku, na który zapraszamy wszystkich uczestników Mistrzostw.                                                                                               

Każdy  uczestnik  bierze  udział  w  zawodach na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Rekomendujemy przed startem poddanie się badaniom kontrolnym i zasięgnięcie opinii lekarskiej, co do możliwości udziału w Mistrzostwach.

 Opłata wpisowa za udział w IV Mistrzostwach i Biegu Fabrykanta wynosi:

Termin obowiązywanie wysokości wpisowego w VI Biegu Fabrykanta Wpisowe bez koszulki Wpisowe z koszulką*

(do 31 lipca)

Pierwszych 250 zawodników 29 zł 63 zł
Zawodnicy od 251 do 950 39 zł 73 zł
Zawodnicy od 951 do 1450 49 zł 83 zł
Zawodnicy od 1451 do 1700 59 zł 93 zł
W biurze zawodów (50 miejsc) 80  ————–

 

* dla uczestników Mistrzostw Radców Prawnych i Aplikantów Radcowskich w ramach wpisowego (bez koszulki) przewidziane są specjalne pamiątkowe koszulki techniczne.

O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń.

Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami Polskiego Związku Lekkiej Atletyki, regulaminu VII Biegu Fabrykanta i zmianami wprowadzonymi niniejszym regulaminem: (regulamin IV Mistrzostwa)

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Łodzi

Tylna 14

90-324 Łódź

Tel./fax 042 674 88 16

www.oirplodz.pl

e-mail: mpilc@mpilc.pl

Zobacz także