Karta dobrych praktyk podatkowych – konferencja podatkowa

O standardach legislacji podatkowej w Polsce, potrzebie wzmocnienia zaufania podatników do państwa, a co za tym idzie – o konieczności opracowania i uchwalenia Karty dobrych praktyk podatkowych – rozmawiali uczestnicy ogólnopolskiej konferencji podatkowej pt. „Karta dobrych praktyk podatkowych – potrzeba uchwalenia w Polsce”, zorganizowanej przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych. 

W konferencji wzięli udział uczestnicy różnych obszarów życia publicznego w Polsce, w tym przedstawiciele administracji publicznej, sądownictwa administracyjnego, sektora nauki, a także doradcy podatkowi. W panelu otwierającym konferencję, zatytułowanym „Konflikt czy współpraca?” wystąpili m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciel Ministerstwa Finansów, Prezes Izby Finansowej Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Na zaproszenie Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych w konferencji wziął udział również Włodzimierz Chróścik, Prezes KRRP.

Na wstępnie prelegenci zgodzili się co do tego, że w relacjach podatnik–administracja podatkowa od wielu lat obserwuje się zjawisko wzajemnego braku zaufania. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest zarówno wysoki stopień skomplikowania przepisów prawnopodatkowych, jak i nieustanne zmiany w ich zakresie. W związku z tym konieczne jest zapewnienie większej przejrzystości praw i obowiązków po obu stronach. Uczestnicy konferencji zgodnie podkreślili również, że odpowiednie relacje na linii podatnik–administracja podatkowa są podstawą sprawnie działającego systemu podatkowego. – Uchwalenie Karty dobrych praktyk podatkowych mogłoby pełnić funkcję edukacyjną, wpływać na kształtowanie się pozytywnych relacji i poszanowania praw każdej ze stron stosunku podatkoprawnego – powiedział prof. Adam Mariański, przewodniczący samorządu doradców podatkowych w Polsce.

W drugiej części konferencji odbyła się dyskusja, której przedmiotem były zagadnienia związane z ochroną i koniecznością wzmocnienia praw podatnika, szczególnie w kontekście tzw. instrumentalnego wszczynania postępowań karno-skarbowych w stosunku do podatnika. Uczestnicy zastanawiali się również m.in. nad tym, w jaki sposób zadbać o równowagę interesów fiskusa i podatników, co zrobić, aby prawa każdej ze stron stosunku podatkowoprawnego były poszanowane, o  jakich dobrych praktykach powinna pamiętać administracja skarbowa.

Konferencja odbyła się w trybie hybrydowym: stacjonarnie w siedzibie Business Centre Club  w Pałacu Lubomirskich w Warszawie oraz online za pośrednictwem narzędzi do komunikacji zdalnej.

Zobacz także