Konferencja ADR na Białorusi

Adwokaci białoruscy zapraszają do udziału we Wschodnioeuropejskim Forum Alternatywnego Rozstrzygania Sporów (ADR), które odbędzie się 23 września 2016 r. w Mińsku. Celem konferencji jest dyskusja na temat najbardziej istotnych trendów oraz praktyk pojawiających się w sferze rozwiązywania sporów w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw oraz Europie Wschodniej.

Forum wspierane jest przez czołowe firmy prawnicze z Białorusi, Rosji, Ukrainy, państw nadbałtyckich, Polski i innych państw, a także przez Russian Arbitration Association, Ukrainian Arbitration Association i International Law and Arbitration Association (BILA).

Szczegółowe informacje, program i formularz rejestracyjny dostępne są na stronie http://en.eedrf.com/

Zobacz także