Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL w Kazachstanie

 W dniach 15-16 czerwca 2018 r. w Ałmatach w Kazachstanie odbyła się Konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL oraz Zgromadzenie Ogólne Europejskiego Stowarzyszenia Prawników AEA-EAL. Prezydentem tej organizacji jest polski radca prawny Maria Ślązak. W konferencji wzięło udział 120 prawników z Unii Europejskiej oraz z Azji Centralnej.

Odbyły się cztery panele dyskusyjne: niezależność adwokatów/prawników i samorządów prawniczych, szkolenie ustawiczne prawników, zasady etyki oraz struktura pomocy prawnej z urzędu (legal aid) i postępowanie dyscyplinarne. Dobór panelistów i uczestników konferencji pozwolił na wspólną dyskusję, ale przede wszystkim nawiązywanie kontaktów zawodowych prawnikom europejskim (z takich państw jak Belgia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Niemcy, Polska, Rosja, Węgry, Wielka Brytania, Turcja) z adwokatami Gruzji, Kazachstanu, Azerbejdżanu, Tadżykistanu i Uzbekistanu oraz Chin i Hong Kongu. Ważnym jest, że w tej międzynarodowej konferencji w sposób widoczny uczestniczyli polscy radcy prawni – zarówno jako moderatorzy (Maria Ślazak, Jędrzej Klatka), jak i prelegenci (Dariusz Gibasiewicz), ale także jako uczestnicy z kilku okręgowych izb. Najważniejszym punktem towarzyszącego konferencji Zgromadzenia Ogólnego AEA-EAL był – w związku z wygaśnięciem dotychczasowej kadencji – wybór członków zarządu organizacji, w tym polskich radców prawnych: Marii Ślązak, Aleksandry Siewickiej-Marszałek, Magdaleny Witkowskiej, Dariusza Gibasiewicza oraz – jako nowego członka zarządu – Andrzeja Kalińskiego Dziekana OIRP w Białymstoku.
W dniu poprzedzającym Konferencję – 14 czerwca – na zaproszenie Adwokatury Kazachskiej zorganizowano spotkanie w Sądzie Najwyższym Republiki Kazachstanu z jego Prezesem Asanovem Zhakipem Kazhmanovich. W trakcie spotkania wymieniono poglądy dotyczące kluczowej kwestii niezależności prawników, adwokatur oraz sądownictwa.

 

Zobacz także