Konferencja Krajowej Izby Radców Prawnych – „Mediacja. Jak uniknąć błędów i przezwyciężyć ograniczenia?”

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza na konferencję „Mediacja. Jak uniknąć błędów i przezwyciężyć ograniczenia?”. Dyskusję będzie można śledzić 13 października br. za pośrednictwem platformy szkoleniowej e-KIRP i kanału You Tube KIRP w godzinach 15.00-18.00.

Za udział w konferencji radca prawny może otrzymać 8 punktów liczonych do obowiązku doskonalenia zawodowego, jednak aby zdobyć punkty musi posiadać aktywne konto na platformie e-kirp i uczestniczyć w wydarzeniu właśnie poprzez tą platformę. Zaproszeni specjaliści w dziedzinie oraz dotychczasowi zdobywcy tytułu „Ambasador Mediacji” poruszą tematy błędów w mediacji z udziałem jednostek publicznych i podmiotów prywatnych, okoliczności w których mediacja staje się najlepszą opcją, wpływu wysokości wynagrodzenia mediatorów na rozwój mediacji w Polsce, jednej ugody w kliku sprawach oraz kwestię braku stosowania mediacji administracyjnej w praktyce i czy można to zmienić. Konferencję uświetni swoją obecnością Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik, który wraz z Panią Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Białymstoku Joanną Beatą Kamieńską dokona jej otwarcia. Słowo podsumowania wygłosi zaś Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, Ewa Gryc-Zerych, kończąc dyskusję prelegentów i sesję ich odpowiedzi na pytania uczestników konferencji, które będzie można zadawać w toku jej przebiegu za pośrednictwem czatu.

Wydarzenie zostało podzielone na dwie części.

W pierwszej pt. „Błędy w mediacji z udziałem jednostek publicznych i podmiotów prywatnych – dyskusja ekspertów” udział wezmą:

Maciej Bobrowicz –  radca prawny z blisko 40-letnim doświadczeniem, specjalizujący się w prawie gospodarczym, mediator gospodarczy, mediator sądowy, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych w latach: 2007-2010, 2010-2013 oraz 2016-2020. Od ponad 15 lat mediator gospodarczy. Mediator stały Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, mediator Centrum Mediacji Konfederacji Lewiatan i Krajowej Izby Gospodarczej. Uczestniczył w opracowaniu założeń mediacji cywilnej, wprowadzonej w roku 2005 do polskiego systemu prawnego. Autor pierwszych w Polsce książek o mediacji gospodarczej: „Mediacja. Jestem za”,  „Mediacje gospodarcze – jak mediować i przekonywać”.

Marzena Witkowska radczyni prawna od 2006 r., stały mediator i koncyliator przy Sądzie Polubownym przy Prokuratorii Generalnej RP. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie procesowe w prowadzeniu sporów na tle umów infrastrukturalnych,  informatycznych czy inwestycyjnych. Jako radca, zastępca dyrektora Biura Prawnego w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, a następnie w Prokuratorii, jako wicedyrektor Departamentu Osób Prawnych III i dyrektor Departamentu Osób Prawnych II brała udział w licznych negocjacjach i mediacjach zakończonych ugodami z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób prawnych. Posiada również doświadczenie w bieżącej obsłudze podmiotów gospodarczych.

Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokół – radczyni prawna, partner w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, wykładowczyni akademicka, autorka licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych i robót budowlanych. W procesach sądowych i postępowaniach mediacyjnych reprezentuje zarówno wykonawców, jak i zamawiających.

W drugiej części pt. „Ambasadorzy Mediacji o mediacji” udział wezmą:

Tomasz Kałużny – sędzia Sądu Rejonowego w Białymstoku,  wykładowca na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku, ekspert sieci Team Europe koordynowanej przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce,  współpracujący z The European Association of Labour Court Judges (EALCJ), członek wielu organizacji społecznych, w tym Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów na rzecz Mediacji (GEMME), Stowarzyszenia Sędziów „Themis” i Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”. W roku 2023 kapituła konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych i Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych” przyznała sędziemu honorowy tytuł „Ambasador Mediacji”.

Roman Gładysz – adwokat, Prezes Stowarzyszenia #wartomediować z siedzibą w Poznaniu, zrzeszającego mediatorów różnych specjalizacji, którego celem jest popularyzacja idei mediacji, dzielenie się wiedzą na temat mediacji, wymiana doświadczeń mediatorów oraz monitorowanie procesu legislacyjnego w obszarze mediacji. W roku 2022 stowarzyszenie uzyskało honorowy tytuł „Ambasador Mediacji” w konkursie Krajowej Rady Radców Prawnych i Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”.

Agnieszka Owczarewicz – sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie, członek Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów ds. Mediacji GEMME zrzeszającego sędziów z państw członkowskich Unii Europejskiej oraz państw członkowskich EFTA. W roku 2021 uhonorowana tytułem „Ambasador Mediacji” w konkursie Krajowej Rady Radców Prawnych i Ogólnopolskiej Sieci „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”.

Maria Młotkowska  –  radczyni prawna, specjalizuje się w obsłudze prawnej podmiotów sektora publicznego, prowadzi mediacje jako mediatorka z listy Sądu Polubownego Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, Komisji Nadzoru Finansowego oraz Konfederacji „Lewiatan”. Zwyciężczyni pierwszej edycji konkursu Krajowej Rady Radców Prawnych i Ogólnopolskiej Sieci Ośrodki Mediacji Radców Prawnych „Ambasador Mediacji” w roku 2020.

Agenda konferencji dostępna w załączniku poniżej.

 

Załączniki do pobrania

Zobacz także