Konferencja na temat arbitrażu międzynarodowego

20 listopada 2015 r. w Katowicach odbędzie się międzynarodowa konferencja arbitrażową „Applicable Law in the International Arbitration” współorganizowana przez Katedrę Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego wraz z Sądem Arbitrażowym przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie i Okręgową Izbą Radców Prawnych w Katowicach. Na konferencję zaproszenie przyjęło wielu uznanych przedstawiciele nauki i praktyki w Polsce i za granicą, w tym prof. dr hab. Marek Safjan oraz dr hab. prof. Maciej Szpunar. Więcej informacji znajduje się na następującej stronie internetowej: Applicable Law in the International Arbitration.

Zobacz także