Konferencja w Wiedniu z udziałem radców prawnych

17 lutego 2023 roku w Wiedniu odbyła się „51st European Conference of Presidents of Bar Associations and Law Societies – Vienna Advocates’ Deliberations”. Tematem przewodnim wydarzenia było zagadnienie „Ile przejrzystości potrzebne jest dla zapewnienia praworządności?”. 

W konferencji wzięli udział:

– r. pr. Maria Ślązak, Prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Prawników (AEA-EAL);

– r. pr. Izbela Konopacka, 1. Wiceprezes European Bars Federation (FBE);

– r. pr. Mirosław Wróblewski, przewodniczący Komisji Praw Człowieka KIRP.

W wystąpieniach konferencyjnych oraz w dyskusji podkreślono rolę samorządów prawniczych w zapewnianiu transparentności w działaniach organów publicznych, skutecznej ochrony praw klientów, związkom między przejrzystością a przeciwdziałaniem korupcji oraz roli społeczeństwa obywatelskiego w tych procesach.

Krajowa Izba Radców Prawnych i Naczelna Rada Adwokacka przedstawiły wspólny raport dotyczących praworządności w Polsce. Dokument dostępny jest stronie: https://www.e-p-k.at/fileadmin/user_upload/EPK/EPK_2023/Laenderberichte/poland_2023.pdf.

Zobacz także