Konkurs kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” na najlepsze prace naukowe o tematyce związanej z samorządem zawodowym radców prawnych lub wykonywaniem zawodu radcy prawnego

Krajowa Izba Radców Prawnych przyjmuje zgłoszenia do I Ogólnopolskiego Konkursu kwartalnika „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” na najlepsze prace naukowe o tematyce związanej z samorządem zawodowym radców prawnych lub wykonywaniem zawodu radcy prawnego. 

Celem konkursu jest promowanie wysokiej jakości monografii, prac magisterskich, artykułów naukowych i glos, które dotyczą działalności samorządu radców prawnych oraz deontologii zawodowej.

Konkurs obejmuje kategorie:

  • najlepsza monografia
  • najlepsza praca magisterska
  • najlepszy artykuł naukowy
  • najlepsza glosa

– o tematyce związanej z samorządem zawodowym radców prawnych lub wykonywaniem zawodu radcy prawnego.

Uczestnikami konkursu mogą być autorzy monografii, prac magisterskich, artykułów naukowych i glos, które zostały obronione od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r. lub opublikowane w Rzeczypospolitej Polskiej we wskazanym przedziale czasowym. Przez obronę pracy dyplomowej należy rozumieć egzamin dyplomowy poprzedzony złożeniem pracy dyplomowej.

W celu oceny prac konkursowych, Organizator powoła Kapitułę konkursową, w skład której wejdą Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, redaktor naczelny periodyku „Radca Prawny. Zeszyty Naukowe” oraz osoby powołane przez Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych.

W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody finansowe za zajęcie I miejsca:

  • za najlepszą monografię – 3000 zł
  • za najlepszą pracę magisterską – 2000 zł
  • za najlepszy artykuł naukowy – 2000 zł
  • za najlepszą glosę – 1500 zł

Ponadto Kapituła konkursowa może przyznać wyróżnienie za pracę, która nie zajęła pierwszego miejsca.

Prace konkursowe należy przesłać Organizatorowi do 30 września 2022 r. w formie elektronicznej na adres e-mail: radca.prawny@kirp.pl, w tytule wpisując „Konkurs” oraz imię i nazwisko autora, lub w formie papierowej na adres siedziby Organizatora, dopisując na kopercie słowa „Konkurs Zeszyty Naukowe” oraz podając w piśmie przewodnim standardowe informacje kontaktowe. Zgłoszenie do konkursu powinno zawierać wypełnione     i podpisane dokumenty stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do Regulaminu.

Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi do 31 października 2022 r.

Regulamin konkursu

Karta zgłoszenia uczestnika

Oświadczenie

Zobacz także