Krajowa Izba Radców Prawnych bierze udział w 58. kongresie Międzynarodowego Stowarzyszenia Młodych Prawników AIJA (International Association of Young Lawyers)

Od kilku lat Krajowa Izba Radców Prawnych jest aktywnym członkiem AIJA – organizacji, której głównym celem jest tworzenie możliwości rozwoju, edukacji oraz budowanie sieci międzynarodowych kontaktów dla młodych prawników. Obecnie trwa 58. doroczny kongres tej organizacji, poświęcony kwestiom szeroko rozumianej różnorodności, która wpływa na pracę prawników na całym świecie, determinując jej szybkie zmiany.

Kongres ma charakter wirtualnych spotkań i prelekcji, a także sesji akademickich poświęconych m.in. zrównoważonym inwestycjom, rozwojowi gospodarki globalnej i jej wpływu na świadczenie usług prawnych, a także nowego i pożądanego na rynku interdyscyplinarnego podejścia do obsługi transakcji handlowych (łączącego usługi prawne i pozaprawne).

Na kongresie nie zabrakło także wirtualnego networkingu, jogi dla prawników i wspólnej wirtualnej kolacji, która dotychczas była ulubioną i wyczekiwaną tradycją kongresów AIJA.

Krajową Izbę Radców Prawnych reprezentuje na kongresie mec. Katarzyna Barańska, koordynatorka współpracy AIJA z ramienia KIRP.

Więcej na: https://www.aija.org/en/event-detail/447

Zobacz także