KRRP na czele Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych

Samorząd radców prawnych w 2022 roku przewodniczy Porozumieniu Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych „Prawnicy razem”. Wśród realizowanych we współpracy działań sygnatariuszy planujemy organizację m.in. wspólnych obchodów 25-lecia uchwalenia Konstytucji RP.

19 stycznia br. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Porozumienia Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych „Prawnicy razem”. Spotkanie miało uroczysty charakter ze względu na przekazanie przewodnictwa Porozumieniu na rok 2022, które otrzymał samorząd radców prawnych. Wcześniej Porozumieniu przewodniczyła Naczelna Rada Adwokacka.

Uczestniczący w spotkaniu Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierz Chróścik podziękował partnerom za dotychczasową współpracę i zapowiedział kolejne, wspólne działania:
Cieszę się, że udało się reaktywować działalność Porozumienia. Czasy są wymagające i wyzwań stojących przed prawnikami w Polsce pojawia się coraz więcej. Jestem przekonany, że będziemy potrafili wykorzystać potencjał, jaki daje kooperacja tak silnych organizacji i jestem zaszczycony, że w tym roku to radcowie prawni będą mogli pełnić funkcję lidera tego środowiska. Zapewniam, że wykorzystamy tę możliwość dobrze, z korzyścią dla wszystkich interesariuszy – zapowiedział Włodzimierz Chróścik.

Porozumienie Samorządów Zawodowych i Stowarzyszeń Prawniczych powstało w 2015 r.  i zrzesza kilkanaście organizacji-sygnatariuszy. Celem Porozumienia jest wspólne zabieranie głosu w debacie publicznej oraz w procesie legislacyjnym w sprawach dotyczących sądownictwa i zawodów prawniczych.

Zobacz także