Maciej Bobrowicz Prezesem Krajowej Rady Radców Prawnych

Krajowy Zjazd Radców Prawnych w dniu 3 listopada 2016 r. wybrał Macieja Bobrowicza na Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji.  Głosowało na niego 165 delegatów.  Pozostali kandydaci –  Maria Ślązak i Ryszard Ostrowski otrzymali odpowiednio 104 i 47 głosów.

Maciej Bobrowicz będzie pełnił funkcję Prezesa KRRP po raz trzeci. Wcześniej był nim przez dwie kadencje, w latach 2007-2013.  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uprawnienia radcy prawnego uzyskał w 1983 roku. Przez wiele lat sprawował liczne funkcje w samorządzie zarówno na szczeblu okręgowym jak i krajowym.

Jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy konfederacji Lewiatan i mediatorem w Centrum Mediacji Gospodarczej Lewiatana. Za zasługi w pracy zawodowej i społecznej otrzymał w 2013r. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.

Zobacz także