Minister sprawiedliwości przyjął prezesa KRRP

20 maja 2015 r.  w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie ministra Borysa Budki z prezesem KRRP Dariuszem Sałajewskim. W trakcie godzinnej rozmowy poruszono kwestie aktualnie najistotniejsze sygnalizowane resortowi przez samorząd radców prawnych.

Rozmawiano o projektowanym kształcie rozporządzenia w sprawie zapewnienia oskarżonemu prawa do obrony. Rozporządzenie to określi m.in. sposób sporządzania przez sądy list obrońców. Rozporządzenie wejdzie w życie 1 lipca br. wraz ze zmianami Kodeksu postępowania karnego, które m.in umożliwiają radcom prawnym pełnienie roli obrońcy w sprawach karnych. Dariusz Sałajewski przekazał Borysowi Budce sporządzone w tym zakresie w  Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji KRRP – i przesłane resortowi jeszcze za  urzędowania poprzedniego ministra – stanowisko samorządu radców prawnych.

Przedmiotem rozmowy była – na co od dawna wskazuje KRRP – zmiana rozporządzenia dotyczącego wynagrodzeń z tytułu zastępstwa procesowego.

Minister Borys Budka zapewnił prezesa KRRP, że resort pilnie zajmie się przygotowywaniem nowych regulacji w tym zakresie zapraszając w najbliższych już dniach do współpracy osoby wskazane przez samorządy radców prawnych i adwokatów. Do tej kwestii minister odniósł się również podczas debaty  w siedzibie KRRP, zorganizowanej przez redakcję „Dziennika Gazeta Prawna” i dwumiesięcznika „Radca Prawny”.

Dariusz Sałajewski poinformował również ministra o zastrzeżeniach, jakie zgłaszała i zgłasza KRRP co do umożliwienia osobom nie będącym radcami prawnymi lub adwokatami świadczenia porad prawnych w ramach projektowanej ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej. Na etapie sejmowych prac nad projektem wspomnianej ustawy, które już trwają, KRRP sformułuje i przedstawi propozycje dookreślające stwierdzanie właściwego przygotowania tychże osób, warunkującego możliwość świadczenia porad prawnych.

Zobacz także