Nabór na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

31 października 2021 r. upływa kadencja polskiego sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. W związku z powyższym oraz zgodnie z postanowieniami Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności istnieje możliwość ubiegania się o rekomendację Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na to stanowisko.

Procedurę wyłaniania kandydatów na urząd sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w latach 2021-2030 z ramienia polskich władz koordynuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Na początku marca br. lista kandydatów była już przedłożona przez Ministra Spraw Zagranicznych, niemniej ze względów proceduralnych została odrzucona 9 kwietnia br. Jednocześnie władze polskie zostały zaproszone do przedłożenia Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy nowej listy trojga kandydatów w terminie do dnia 3 grudnia 2021 r.

Dlatego osoby zainteresowane udziałem w konkursie zapraszamy do zgłaszania swoich kandydatur do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Zgłoszenie należy złożyć do 7 września 2021 r. (decyduje data wpływu do MSZ) w zamkniętej kopercie z dopiskiem „wybór sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – do rąk własnych” w Biurze Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych lub przesłać je listem poleconym na adres: Departament Prawno-Traktatowy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa.

Szczegółowe informacje dla kandydatów znajdą Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych pod adresem http://www.gov.pl/dyplomacja/wybor-sedziego-etpc. Zamieszczone tam zostały m.in. formularze zgłoszenia, informacje na temat aktów prawnych mających zastosowanie w procedurze wyłaniania kandydatów oraz inne istotne dokumenty Rady Europy, a także klauzule dotyczące ochrony danych osobowych.

Sukcesywnie w zakładce tej będą również zamieszczane aktualne informacje na temat przebiegu procesu wyłaniania kandydatów.

 

Treść ogłoszenia:

ogłoszenie_sędzia_ETPC

 

 

Załączniki do pobrania

Zobacz także