Nabór na wolne stanowiska pracy w Zespole „Krajowy Mechanizm Prewencji”

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w Zespole „Krajowy Mechanizm Prewencji”. Aplikacje można składać do 12 maja br.

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) – niezależny, krajowy organ wizytujący ustanowiony na podstawie Protokołu fakultatywnego do Konwencji w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania (OPCAT), którego funkcję w Polsce sprawuje Rzecznik Praw Obywatelskich – ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy w Zespole KMPT w ramach umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu.

Działania KMPT, prowadzone w celu zapobiegania torturom oraz innym niedozwolonym formom traktowania osób pozbawionych wolności, prowadzone są w oparciu o kompetencje interdyscyplinarnego zespołu specjalistów, dlatego oferta rekrutacyjna skierowana jest do osób wykonujących zawody prawnicze, jaki i posiadających wykształcenie m.in. medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu pracy socjalnej czy politologii. Wszelkie niezbędne informacje można znaleźć w ogłoszeniu: https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/nabor-na-wolne-stanowiska-pracy-w-zespole-krajowy-mechanizm-prewencji-w-ramach-umowy-o

Termin składania aplikacji upływa 12 maja 2024 r.

 

 

Zobacz także