Ostatnie spotkanie grupy eksperckiej w Ministerstwie Sprawiedliwości dotyczące rozporządzeń w sprawie opłat za czynności radców prawnych

5 sierpnia odbyło się ostatnie spotkanie radców prawnych stanowiących grupę ekspercką z przedstawicielami resortu sprawiedliwości dotyczące rozporządzeń w sprawie opłat za czynności radców prawnych, w którym uczestniczyli Wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza,  Wiceprezes KRRP Zbigniew Pawlak i współpracownik Kierownika OBSiL Przemysław Mijal.

Na spotkaniu osiągnięto porozumienie co do podwyższenia niektórych dodatkowych stawek z wyboru, argumentując to charakterem tych spraw (np. skarga na czynności komornika). Uwzględniono także postulowane przez KRRP doprecyzowanie mechanizmu zasądzania opłat dla radców prawnych występujących z urzędu.

Blisko kompromisu (analizowano już cztery wersje) jest w przypadku ustalania niezwykle istotnego mechanizmu zasądzania wielokrotności stawki minimalnej w sprawach z wyboru w zależności od nakładu pracy radcy prawnego oraz rodzaju i zawiłości sprawy.

Rozważane jest ponadto podniesienie opłaty maksymalnej w sprawach cywilnych z urzędu w przypadku uczestniczenia przez pełnomocnika w większej ilości rozpraw. Decyzja Ministra w tej konkretnej sprawie powinna być znana w przeciągu najbliższych dni, w związku z koniecznością analizy skutków finansowych regulacji.

Zobacz także