Pierwsze posiedzenie OPSZZP pod przewodnictwem Naczelnej Izby Lekarskiej

4 grudnia br. odbyło się pierwsze posiedzenie OPSZZP pod przewodnictwem Naczelnej Izby Lekarskiej, która w październiku br. przejęła prezydencję po Krajowej Izbie Radców Prawnych. Posiedzeniu przewodniczył Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr n. med. Mateusz Kowalczyk. Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowała Sekretarz Agnieszka Gajewska-Zabój.

Podczas spotkania omówiono kierunki i sposoby pracy Porozumienia. Ustalono, że w ramach Porozumienia powstaną robocze grupy branżowe, np. grupa zawodów prawnych, medycznych, technicznych, które pracować będą nad konkretnymi zagadnieniami i rozwiązaniami dotyczącymi tych samorządów zawodowych.

Dyskutowano również kwestię skierowania przez Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją wybranych przepisów  ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich. Krajowa Izba Radców Prawnych już wcześniej  zadeklarowała wsparcie i gotowość współdziałania z samorządem lekarskim, a także możliwość podzielenia się naszymi doświadczeniami i analizą podobnego wniosku w sprawie radców prawnych.

Zobacz także