Pismo KRRP dot. Ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej