Drugie Posiedzenie Komisji Zagranicznej KRRP

Członkowie Komisji Zagranicznej KRRP zebrali się po raz drugi 26 stycznia i przyjęli propozycję budżetu na 2021 r. Plany finansowe komisji związane są  z działaniami koncentrującymi się przede wszystkim na:

  1. aktywności w siedmiu prawniczych organizacjach międzynarodowych, których Krajowa Izba Radców Prawnych jest członkiem, w szczególności w Radzie Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy CCBE,
  2. utrzymywaniu kontaktów wielostronnych i dwustronnych z samorządami prawniczymi oraz innymi partnerami z różnych krajów, a także na umacnianiu Partnerstwa Wschodniego,
  3. aktywizacji działalności zagranicznej okręgowych izb radców prawnych oraz współpracy pomiędzy okręgowymi izbami radców prawnych a organami krajowymi,
  4. prowadzeniu działań informacyjnych dotyczących działalności międzynarodowej kierowanych do radczyń i radców prawnych,
  5. realizowaniu inicjatyw szkoleniowych i organizacji wydarzeń, także tych związanych z udziałem Krajowej Izby Radców Prawnych w międzynarodowych programach edukacyjnych dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej (we współpracy z samorządami z zagranicy oraz Europejską Fundacją Prawników ELF z siedzibą w Hadze, Holandia).

Podczas posiedzenia Komisji rozmawiano także o planowanych w najbliższym czasie webinariach realizowanych we współpracy z okręgowymi izbami radców prawnych – najbliższe dotyczyć będzie tematyki Brexit i organizowane będzie wspólnie z OIRP we Wrocławiu oraz OIRP w Opolu. Szczegółowe informacje publikowane będą na stronie internetowej KIRP w pierwszej połowie lutego br. Wiceprezes KRRP Michał Korwek poparł propozycję członka Komisji Zagranicznej KRRP z OIRP w Rzeszowie dotyczącą organizacji kolejnego webinarium, co pozwoli na rozpropagowanie działalności Komisji Zagranicznej KRRP wśród członków samorządu, zwłaszcza w izbach, gdzie działalność ta do tej pory nie była prowadzona w szerszym zakresie.

Zobacz także