Posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych

Przez dwa dni, 7 i 8 kwietnia br., trwało w Warszawie trzecie posiedzenie Krajowej Rady Radców Prawnych dziesiątej kadencji, na którym podjęto 13 uchwał, w tym w sprawie planu pracy i budżetu na rok 2017. Krajowa Rada przyjęła także stanowisko w sprawie udziału samorządu radców prawnych w debacie publicznej o aktualnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości. Treść stanowiska w osobnej wiadomości: Stanowisko KRRP

Przyjęty przez KRRP plan pracy na 2017 r. obejmuje:
– kierunki działania samorządu radców prawnych, w tym cząstkowe plany pracy Komisji stałych, centrów i ośrodków działających przy Krajowej Radzie Radców Prawnych oraz członków Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych, którym powierzono określony obszar działalności w ramach samorządu;
– kalendarium posiedzeń Krajowej Rady Radców Prawnych i Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych
– kalendarium wydarzeń o zasięgu ogólnopolskim organizowanych przez Krajową Radę Radców Prawnych i jej agendy lub przez okręgowe izby radców prawnych przy wsparciu organizacyjnym lub finansowym Krajowej Rady Radców Prawnych.

Ponadto osobnymi uchwałami przyjęto plany pracy: Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji, Centrum Edukacji Prawnej oraz Centrum Mediacji Gospodarczej. Zmieniono także plan pracy Centrum Szkolenia Ustawicznego.
Krajowa Rada powołała na funkcję Prezesa Zarządu Fundacji „Subsidio venire” radcę prawnego Bartłomieja Tkacza z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Opolu.

Zapraszamy do zapoznania się z uchwałami w Bibliotece Prawa Samorządowego

Zobacz także