Stanowisko KRRP w sprawie udziału samorządu radców prawnych w debacie publicznej o aktualnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości

8 kwietnia KRRP podjęło stanowisko w sprawie udziału samorządu radców prawnych w debacie publicznej  o aktualnej sytuacji wymiaru sprawiedliwości.  Tekst poniżej, a skan stanowiska w załączeniu.

Krajowa Rada Radców Prawnych z uwagą, ale i z niepokojem obserwuje działania władzy ustawodawczej i wykonawczej dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, Sądu Najwyższego oraz sądownictwa powszechnego. Niezmiennie uważamy, że wszelkie zmiany w tym zakresie powinny odbywać się z poszanowaniem porządku konstytucyjnego oraz zasad, które obowiązują w demokratycznym państwie prawnym. Wszelkie działania naruszające konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy i ograniczające niezależność sądownictwa będą zawsze spotykały się z krytyczną reakcją samorządu radców prawnych.
Krajowa Rada Radców Prawnych – zgodnie z art. 60 pkt 1 i 2 ustawy o radcach prawnych – jest uprawniona do reprezentowania samorządu wobec organów władzy państwowej i samorządowej oraz do wyrażania opinii o projektach aktów prawnych, a także przedstawiania wniosków dotyczących unormowań prawnych – ma ona zatem prawo i obowiązek wypowiadać się w imieniu samorządu radców prawnych w sprawach związanych z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, mającego bezpośredni wpływ na sytuację podmiotów, których prawnych interesów zgodnie z art. 2 ustawy o radcach prawnych radcowie prawni zobowiązani są chronić.
Krajowa Rada Radców Prawnych zobowiązuje Prezesa, Wiceprezesów oraz Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych do aktywnego udziału w debacie publicznej oraz prezentowania powyższego stanowiska.

Załączniki do pobrania

Zobacz także