Posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych – 26.03.2024 r.

W dniu 26 marca 2024 roku odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych. Obrady skoncentrowały się na kluczowych zagadnieniach związanych z aktualną działalnością oraz planowaniem przyszłych inicjatyw mających na celu wsparcie radców prawnych i samorządu radcowskiego.

Spotkanie rozpoczęło się od podsumowania aktualnych spraw. Następnie omówiono raport z działalności Prezydium za drugie półrocze 2023 roku (od 1 lipca do 31 grudnia), zwracający uwagę na konieczność dalszego rozwoju infrastruktury i usług dla członków samorządu.

Jednym z istotnych punktów obrad były kwestie dotyczące aplikacji. W związku z tym przyjęto uchwałę dotyczącą składu Komisji Egzaminacyjnej, która ma przeprowadzić egzamin radcowski w Koszalinie. Przedyskutowano również plany współpracy przy wprowadzeniu nowego narzędzia do analizy kosztów aplikacji radcowskiej.

Prezydium podjęło uchwały w sprawie istotnych projektów dotyczących finansowania promocji i integracji zawodu. Zatwierdzono zakup nagród dla laureatów konkursu „Kryształowe Serce Radcy Prawnego” oraz inicjatyw promocyjnych, takich jak kampania „szukajradcy.pl” i zakup materiałów promocyjnych. Celem tych działań jest budowanie pozytywnego wizerunku profesji radcy prawnego w społeczeństwie.

Ponadto, zatwierdzono organizację konferencji „60 lat Kodeksu cywilnego – perspektywa pokoleń”, która odbędzie się w dniach 19-20 kwietnia 2024 r. we współpracy z Uniwersytetem Opolskim.

Prezydium rozważyło również oferty ubezpieczeń zdrowotnych dla radców prawnych, ich rodzin i pracowników przedstawione przez brokera WTW Polska sp. z o.o.

W ramach dalszego wsparcia i promocji działań zawodowych radców prawnych, Prezydium podjęło decyzję o przyznaniu honorowego patronatu KRRP nad dwoma ważnymi wydarzeniami. Pierwszym z nich jest Konkurs Arbitrażowy organizowany przez Konfederację Lewiatan, który zakończy się finałem 14 czerwca. Drugim wydarzeniem są XV Mistrzostwa Polski Radców Prawnych w Halowej Piłce Nożnej, które odbędą się w dniach 11-14 kwietnia i zostaną zorganizowane przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Kielcach.

Podczas posiedzenia, Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych podjęło łącznie 15 uchwał w sprawach istotnych dla samorządu radców prawnych.

 

Zobacz także