Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Posiedzenie Prezydium KRRP i spotkanie z Dziekanami Rad OIRP

Posiedzenie Prezydium KRRP i spotkanie z Dziekanami Rad OIRP

Na jesień br. zaplanowana jest realizacja szeregu inicjatyw adresowanych do aplikantów radcowskich. Przedstawianie stanu przygotowań i podjęcie decyzji organizacyjnych były głównym tematami wideospotkania Prezydium Krajowej Rady Radców Prawnych 2 sierpnia.

Projekt uchwały dotyczącej  budowy strony internetowej Turnieju Mediacyjnego dla Aplikantów Radcowskich, przygotowania formularza rejestracji drużyn, platformy konkursowej oraz obsługi zadań turniejowych w kolejnych etapach rozgrywki przedstawiła Agnieszka Gajewska-Zabój Sekretarz KRRP. Omówiła także projekt uchwały sprawie regulaminu turnieju. Zespoły aplikantów zainteresowane udziałem w konkursie będą mogły rejestrować się już w sierpniu, natomiast turniejowe zmagania rozpoczną się we wrześniu br.

Następnie Przewodniczący Komisji Aplikacji r.pr. Bartosz Szolc-Nartowski omówił projekty uchwał w sprawie organizacji dodatkowych zajęć specjalizacyjnych mających stanowić uzupełnienie programu aplikacji. Zajęcia przeznaczone są dla aplikantów wszystkich okręgowych izb radców prawnych. Dotychczas zaplanowane zostały dwa bloki tematyczne: pierwszy, poświęcony prawu nowych technologii przeprowadzi r.pr. Agnieszka Wachowska, zaś drugi – dotyczący ochrony praw człowieka w XXI wieku r.pr. Mirosław Wróblewski. Zajęcia zostaną przeprowadzone zdalnie, częściowo w formule wykładowej, a częściowo warsztatowej przy wykorzystaniu kazusów.

Projekt uchwały dotyczącej współpracy z firmą Ernst&Young w zakresie programu mentoringowego dla prawników Leading Lawyer (edycja 2022-2023) oraz objęcia tego programu honorowym patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych przedstawiła Sekretarz KRRP r.pr. Agnieszka Gajewska-Zabój. W ramach porozumienia EY zobowiązuje się do umożliwienia jednej osobie wskazanej przez KIRP udziału w programie. Leading Lawyer to projekt dedykowany praktykom prawa, którzy poszukują wiedzy wykraczającej poza zakres standardowych szkoleń i studiów.

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik omówił projekty uchwał w sprawie wskazania kandydatów na członków dodatkowej komisji egzaminacyjnej II stopnia przy Ministrze Sprawiedliwości oraz w sprawie delegowania radców prawnych do składu zespołu do przygotowania zadań na egzamin radcowski w 2023 r.

Wiceprezes Michał Korwek przestawił informację dotyczącą organizacji Ogólnopolskiego Dnia Otwartego Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego. Wydarzenie, w formule pikniku,  odbędzie się w 24 września br. w Warszawie. Jego pomysłodawca i organizatorem jest Ogólnopolskie Porozumienie Samorządów Zaufania Publicznego.

Następnie, Sekretarz KRRP Agnieszka Gajewska-Zabój omówiła projekty uchwał dotyczących przyznania srebrnych i złotych odznak honorowych ,,Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”  szczególnie zasłużonym w pracę na rzecz samorządu radcom z OIRP w Bydgoszczy i OIRP w Olsztynie.

Głosowaniu poddano 17 projektów uchwał.

Po posiedzeniu Prezydium KRRP odbyło się wideospotkanie z Dziekanami Rad Okręgowych Izb Radców Prawnych. W czasie dyskusji poruszono tematy korekty wysokości składki na samorząd radcowski, weryfikacji kosztów aplikacji oraz ubezpieczenia radców prawnych. Kończąc spotkanie, Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik podziękował radcom prawnym zaangażowanym w festiwal Pol’and’Rock oraz Tour de Konstytucja. Dodał, że udział radców w  ważnych wydarzeniach publicznych oraz społecznych to bardzo wartościowa inicjatywa i powinna być rozwijana zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym. Wskazał, że jest to najlepszy sposób budowania pozytywnego wizerunku samorządu oraz osób go wykonujących, a także znakomita okazja do promowania zawodu.