Program ubezpieczeniowy dla radców prawnych na lata 2023-2026

Od 1 stycznia 2023 r. na podstawie Umowy Generalnej zawartej pomiędzy KIRP a UNIQA każdy radca prawny w ramach składki członkowskiej objęty jest:
• ubezpieczeniem obowiązkowym z sumą gwarancyjną 150 000 EUR na każdy wypadek ubezpieczeniowy (poprzednio 110 000 EUR),
• ubezpieczeniem uzupełniającym z sumą gwarancyjną 350 000 EUR na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe (poprzednio 300 000 EUR).

Sumy gwarancyjne zostają ustalone przy zastosowaniu kursu średniego EUR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym została zawarta umowa ubezpieczenia zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej radców prawnych. W 2023 r. kurs ten wynosi 4,6784 PLN.
W ramach Umowy Generalnej istnieje możliwość zawarcia na preferencyjnych warunkach cenowych i zakresowych ubezpieczeń dobrowolnych (np. dla kancelarii prawnej). Z pełną ofertą można zapoznać się po zalogowaniu na platformie e-KIRP (zakładka UBEZPIECZENIE). Dla radców prawnych z OIRP Warszawa oferta dostępna po zalogowaniu do extranetu (zakładka UBEZPIECZENIA).
W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z brokerem ubezpieczeniowym WTW pod adresem: radcaprawny@willistowerswatson.com.

 

Zobacz także