Publikacje

Książki dla dzieci – ogólnopolska akcja Krajowej Izby Radców Prawnych.

„Przygody Radka i Darii, dzielnych radców z kancelarii” i „Od radców prawnych bajka ciekawa o obowiązkach dziecka i prawach”

Najmłodsi mogą dowiedzieć się, do czego potrzebne są w życiu regulacje i przepisy, jakie dzieci mają obowiązki i prawa oraz jak mogą dochodzić ochrony swych praw. Publikacje zostały również uzupełnione licznymi przykładami oraz atrakcyjną grafiką, co z pewnością pomoże dzieciom jeszcze lepiej zrozumieć ich treść. Ogólnopolskiemu projektowi z zakresu edukacji prawnej Krajowej Izby Radców Prawnych, który objął swoim zasięgiem przedszkola publiczne w całej Polsce.

Książka „Kto wygra leśne wybory?” została wydana przez Krajową Izbę Radców Prawnych i rozesłana do wszystkich Okręgowych Izb Radców Prawnych jako materiał edukacyjny dla prowadzenia lekcji prawa w szkole.

Publikacja w sposób magiczny przenosi nas do zaczarowanego lasu, gdzie krok po kroku dzieci zostają wciągnięte w leśne niuanse wyborczego świata, dowiadując się czym jest demokracja oraz prawa wyborcze. Wprawdzie to świat zwierząt, ale jakże realny w swoich demokratycznych zachowaniach.

Książka stanowi doskonały materiał edukacyjny dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Jest odpowiednim narzędziem, za pomocą którego dzieci w każdym wieku wejdą lekkim krokiem w meandry świata wyborczego, nie tylko, aby zyskać potrzebną wiedzę na temat „kiełbasy wyborczej”, ale także i przede wszystkim, aby kiedyś jako pełnoletni obywatele podejmować świadome i dobre decyzje.

Filmy edukacyjne dla dzieci

Seria filmów dla dzieci i młodzieży, w ramach których przedstawiane są zagadnienia związane z rolą radcy prawnego w postępowaniu sądowym. Dzięki nim młodzież może dowiedzieć się, że radca prawny nie tylko udziela porad i konsultacji prawnych, ale również może występować przed urzędami i sądami w charakterze pełnomocnika lub obrońcy. W sumie nagranych zostało 11 filmów edukacyjnych (jeden dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz 10 dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych) poruszających różne zagadnienia prawne, m.in. prawa konsumenta w życiu codziennym, hejt w sieci czy odpowiedzialność
za naruszenia praw autorskich w internecie. W każdym z odcinków przybliża je inny radca prawny, koordynator ds. edukacji lub osoba związana z edukacją w danej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Tematy pozostałych filmów edukacyjnych:

Prawo rodzinne. Władza rodzicielska. Alimenty.

Testamenty i dziedziczenie testamentowe.

Prawo pracy.

Odpowiedzialność dziecka w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

Mowa nienawiści.

Korzystanie z zasobów Internetu a odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich.

Prawa i obowiązki rodziców i dziecka.

Wszystkie filmy edukacyjne można znaleźć na stronie Krajowej Izby Radców Prawnych www.kirp.pl oraz oficjalnym kanale You Tube KIRP Krajowa Izba Radców Prawnych – YouTube.

Zobacz także