Radca prawny Zbigniew Tur powołany w skład zespołu do wyłonienia kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego

Radca prawny Zbigniew Tur, Wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych został powołany przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara do specjalnego zespołu, którego zadaniem jest wyłonienie kandydata na stanowisko Prokuratora Krajowego.

Radca prawny Zbigniew Tur Wiceprezes KRRP, odpowiada za sprawy aplikacji radcowskiej oraz kwestie etyki i wykonywania zawodu radcy prawnego. Jest mediatorem sądowym, partnerem w kancelarii mediacyjnej. W macierzystej OIRP w Poznaniu, gdzie jest wicedziekanem, zajmuje się ośrodkiem mediacji, doskonaleniem zawodowym oraz sprawami organizacyjnymi. Z tytułu pełnionych funkcji w swojej karierze zawodowej został uhonorowany wieloma wyróżnieniami i odznaczeniami w tym Srebrnym Krzyżem Zasługi, co świadczy o jego nieocenionym wkładzie w polskie prawo i sprawiedliwość.

Więcej informacji – https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/powolano-zespol-do-wylonienia-kandydata-na-stanowisko-prokuratora-krajowego

Zobacz także