Rozwój projektu Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej

Dalszy rozwój infolinii z informacją prawną dla osób poszkodowanych wojną w Ukrainie oraz rozszerzenie zakresu pomocy pro bono, którą mogą otrzymać osoby uciekające przed wojną znajdujące się obecnie w Polsce, to cel projektu zainicjowanego przez Krajową Izbę Radców Prawnych, który uzyskał wsparcie i dofinansowanie Norwegian Refugee Council w Oslo, działającej w Polsce jako Fundacja Norwegian Refugee Council Polska (NRC)*. W realizacji projektu oba podmioty wspierane będą przez Fundację Dialog z Białegostoku.

Dzięki współpracy z NRC możliwy będzie także rozwój strony internetowej Prawnicy Ukrainie https://prawnicyukrainie.pl/ oraz organizacja cyklicznych szkoleń dla prawników i pracowników organizacji pozarządowych, dotyczących zagadnień związanych z prawem migracyjnym i świadczeniem pomocy na rzecz cudzoziemców. Dokładne i aktualne informacje są dostępne dla wszystkich osób dotkniętych konfliktem i przesiedleniami, niezależnie od ich obywatelstwa.

Rozpoczęcie współpracy z tak znaczącym partnerem, jakim jest NRC, oraz wsparcie Fundacji Dialog, pozwoli na zwiększenie zasięgu infolinii, a w konsekwencji liczby osób pokrzywdzonych działaniami wojennymi, które będą mogły pozyskać niezbędną informację prawną w Polsce.

Wspólny projekt ma być realizowany do końca grudnia 2022 r. Wspierany jest on m.in. przez przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych w Polsce oraz adwokatów ukraińskich przebywających obecnie na terytorium Polski.

Przypominamy, iż działająca przy Centrum Koordynacji Pomocy Prawnej infolinia +48 800 088 544 z informacją prawną czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-19.00. Infolinia obsługuje cztery języki: ukraiński, rosyjski, polski i angielski.

*Norwegian Refugee Council (Norweska Rada ds. Uchodźców) jest organizacją pozarządową, która chroni prawa osób dotkniętych wysiedleniem. Jej działania obejmują uchodźców i osoby wewnętrznie przesiedlone, które zmuszone są do ucieczki z domu w wyniku konfliktu, łamania praw człowieka i stosowania przemocy, a także zmian klimatu i klęsk żywiołowych.

 

Zobacz także