Spotkanie Prezesa KRRP z Prezydenckim Ministrem

Prezes KRRP spotkał się w dniu 2 marca br. z Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Panią Anną Surówką -Pasek. Rozmowa dotyczyła wstępnych uzgodnień co do sposobu i terminu przekazania Prezydentowi informacji o funkcjonowaniu samorządu radców prawnych. Zgodnie z ustawą o radcach prawnych informację taką Krajowa Rada przekazuje corocznie Prezydentowi Rzeczypospolitej.

W trakcie spotkania Dariusz Sałajewski poinformował również Panią Minister o działaniach podejmowanych przez samorząd w sferze edukacji prawnej, w tym o rozpoczynającej się w bieżącym miesiącu pierwszej edycji Akademii -Konkursu Wiedzy o Prawie organizowanej przez Centrum Edukacji Prawnej KRRP. Pierwszy etap tego konkursu na szczeblu szkół podstawowych i gimnazjów planuje się przeprowadzić 30 marca br.

Zobacz także