Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Spotkanie Prezesa KRRP z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości

Spotkanie Prezesa KRRP z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości

Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik uczestniczył w spotkaniu z przedstawicielami Ministerstwa Sprawiedliwości, podczas którego omówił najważniejsze kwestie dotyczące warunków wykonywania zawodu przez radców prawnych oraz zasad funkcjonowania samorządu. Głównym tematem rozmów była konieczność ujednolicenia zasad określania stawek wynagrodzeń radców prawnych świadczących pomoc prawną z wyboru oraz z urzędu.

Poruszono szczególnie pilną – także w świetle zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym spraw – konieczności ujednolicenia zasad określania stawek wynagrodzeń radców prawnych świadczących pomoc prawną z wyboru oraz z urzędu. Ich różnicowanie nie znajduje uzasadnienia konstytucyjnego.

– Kontynuowaliśmy również prowadzoną od kilku tygodni dyskusję nad przyjętym przez Krajową Radę Radców Prawnych Regulaminem wykonywania zawodu radcy prawnego w części, w jakiej dotyczy świadczenia pomocy prawnej w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej – informuje Prezes KRRP Włodzimierz Chróścik.

– Ponownie zadeklarowałem Ministrowi gotowość do współpracy i przedstawienia w tym zakresie przez KRRP dalszych stosownych propozycji i rozwiązań legislacyjnych – dodaje Włodzimierz Chróścik.

Rozmawiano także o tym, że niezbędne jest kontynuowanie i definitywne zakończenie prac nad określeniem wysokości stawek wskazanych w ww. rozporządzeniu w sprawie opłat za czynności radców prawnych – na odpowiednim i dostosowanym do realiów rynkowych poziomie, umożliwiającym osiągnięcie w tym zakresie kompromisu pomiędzy interesami wszystkich uczestników wymiaru sprawiedliwości.

Podczas spotkania omówiono również radcowską propozycję włączenia na stałe do systemu prawnego regulacji umożliwiających odbywanie posiedzeń organów samorządu przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także podejmowania w tym trybie uchwał.