Spotkanie przedstawicieli komisji praw człowieka Okręgowych Izb Radców Prawnych – 11 maja 2018 r. w Warszawie

W dniu 11 maja br. z inicjatywy Komisji Praw Człowieka KRRP odbyło się spotkanie przedstawicieli okręgowych izb radców prawnych zaangażowanych w prace komisji lub podejmujących działania służące ochronie praw człowieka oraz współpracujących z organizacjami pozarządowymi lub samorządowymi.

Podobnie jak jesienią zeszłego roku uczestnicy spotkali się w siedzibie Krajowej Izby Radców Prawnych w Warszawie – spotkanie było kontynuacją warsztatów, które odbyły się 17 listopada 2017 r. Zeszłoroczna inicjatywa miała na celu zachęcenie okręgowych izb radców prawnych do wzmożonej działalności na rzecz praw człowieka w szczególności poprzez powoływanie pełnomocników lub tworzenie komisji na szczeblu okręgowym.

Spotkanie w piątek 11 maja poprowadziła Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka KRRP r. pr. Magdalena Witkowska. Wzięli w nim udział przedstawiciele Izb z Poznania, Gdańska, Warszawy, Krakowa, Lublina, Łodzi, Torunia, Wrocławia i Zielonej Góry – zainteresowanie było szersze, jednak nie wszyscy przedstawiciele Izb mogli tego dnia przybyć do Warszawy.

W pierwszej części spotkania prezentację przedstawiła r. pr. Karolina Kędziora – członkini Komisji Praw Człowieka KRRP oraz Prezeska Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Omówiono m.in.: standardy ochrony przed dyskryminacją w szczególności w świetle Kodeksu pracy i Ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów UE w zakresie równego traktowania; kwestię postępowań sądowych dot. dyskryminacji w różnych obszarach życia – ze wskazaniem przykładów takich postępowań; możliwości angażowania organizacji pozarządowych w postępowania sądowe dotyczące zarzutu dyskryminacji oraz wspierania pro bono lokalnych organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka. Następnie głos zabrała r. pr. Justyna Chrzanowska – członkini Komisji Praw Człowieka KRRP oraz Pełnomocnik Ministra Spraw Zagranicznych do spraw postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, która zachęciła przedstawicieli okręgowych izb radców prawnych do uczczenia 25-lecia przystąpienia przez Polskę do Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Omówiono m.in. możliwe sposoby zaakcentowania tej ważnej rocznicy np. poprzez organizację spotkań na szczeblu lokalnym z ekspertami zajmującymi się problematyką Konwencji. Także Krajowa Izba Radców Prawnych m.in. poprzez organizację tego spotkania pragnęła zwrócić uwagę na to niezmiernie istotne wydarzenie.

W kolejnej części spotkania wskazano propozycje działań możliwych do podejmowania m.in. pro bono przez okręgowe izby radców prawnych – prezentację przedstawili reprezentanci Komisji ds. kontaktu z samorządami, organizacjami pozarządowymi i praw człowieka OIRP w Gdańsku apl. radc. Agnieszka Andraszak oraz apl. radc. Marcin Drzewicki. Omówiono przede wszystkim inicjatywy realizowane w ramach akcji „Niebieski Parasol Radcy Prawnego OIRP Gdańsk”. Dodatkowo Przewodnicząca Komisji Praw Człowieka KRRP r. pr. Magdalena Witkowska zachęciła do zaakcentowania w bieżącym roku 100-lecia uzyskania przez kobiety w Polsce praw wyborczych oraz realizowania pomocy prawnej osobom zatrzymanym – m.in. poprzez tworzenie list radców prawnych występujących w charakterze pełnomocników świadczących pomoc prawną już na etapie postępowania przygotowawczego. W ostatniej części zebrania głos zabierali poszczególni przedstawiciele Izb dzieląc się swoimi doświadczeniami i planami na przyszłość w zakresie działań podejmowanych przez okręgowe izby radców prawnych na rzecz praw człowieka. Warto zaznaczyć, że w ostatnim czasie komisje praw człowieka powstały m.in. w Łodzi i Toruniu.

Informacje o działania podejmowanych przez Komisję Praw Człowieka KRRP uzyskać można pod adresem e-mail: komisjazagraniczna@kirp.pl

 

Zobacz także