Spotkanie przedstawicieli KRRP i NRA

Reprezentanci władz samorządu radcowskiego i adwokackiego pod przewodnictwem Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Włodzimierza Chróścika oraz Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Przemysława Rosatiego uzgodnili zakres wspólnych działań będących reakcją na wniosek grupy posłów do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie konstytucyjności przepisów obu ustaw korporacyjnych, które dotyczą zasad przynależności do samorządu zawodowego. Spotkanie odbyło się 2 czerwca br. w siedzibie NRA. Sprawa zawisła przed Trybunałem Konstytucyjnym pod sygnaturą akt K 6/22. Podkreślenia wymaga, że skutki wydania orzeczenia przez TK na podstawie przedmiotowego wniosku będą rozciągały się również na inne samorządy zawodów zaufania publicznego.

 

Zobacz także