Spotkanie sekretarzy i szefów biur rad OIRP

W ciągu dwóch dni, 8 i 9 kwietnia br. w Warszawie odbyło się po raz drugi spotkanie sekretarzy rad okręgowych izb radców prawnych, tym razem z udziałem szefów biur tych rad. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 15 izb, za wyjątkiem Łodzi, Kielc, Olsztyna i Zielonej Góry.

To już drugie spotkanie sekretarzy rad okręgowych izb radców prawnych – podkreślała Barbara Kras, Sekretarz KRRP – spotkania te stanowią ważny element naszej współpracy i sprzyjają jej stałemu polepszaniu. Mają one służyć wymianie informacji, zrozumieniu wzajemnych potrzeb i oczekiwań oraz wymianie doświadczeń i wspieraniu się w rozwiązywaniu  trudnych samorządowych spraw. Stąd też udział w spotkaniu osób kierujących pracą biur rad OIRP, na których spoczywa wiele obowiązków w wykonywaniu naszych zadań.

Podczas pierwszego dnia rozmawiano o aktualizacji danych w zasobach izbowych z wykorzystaniem informatycznego Systemu Obsługi Radców Prawnych. W drugiej części spotkania, szczegółowo omówiono tematykę sposobów rozstrzygania w sprawach osobowych przez rady izb, w tym także kwestie związane z wpisami na listę radców prawnych i listę aplikantów radcowskich, z odniesieniem do kierunków orzecznictwa sądowo-administracyjnego, ze szczególnym podkreśleniem obowiązku przestrzegania procedury. W zakresie wpisów na listę radców prawnych, poruszono także kwestię wykonywania wymagających wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez adwokata lub radcę prawnego oraz podstaw rozstrzygnięć w tych sprawach. Omawiano również sprawy związane ze skreśleniem radców prawnych z powodu nieopłacania składek samorządowych powyżej jednego roku.

W drugim dniu wziął udział Dariusz Sałajewski – Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych, wskazał na potrzebę takich spotkań dla usprawnienia kontaktów między izbami oraz na poziomie krajowym a także wymiany doświadczeń i wzajemnego wspierania się w rozwiązywaniu wspólnych problemów. W dalszej części kontynuowano omawianie tematyki związanej z rozstrzyganiem przez rady OIRP spraw osobowych. W tym celu, w spotkaniu również wzięła udział Beata Sawicka-Felczak, Naczelnik Wydziału Adwokatury i Radców Prawnych w Departamencie Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej w Ministerstwie Sprawiedliwości, która przedstawiła stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości w kwestiach dotyczących rozstrzygnięć w sprawach osobowych radców prawnych.

To spotkanie było również okazją do omówienia kwestii związanych z załatwianiem spraw dotyczących wniosków wpływających do samorządu o udostępnienie informacji  publicznej.

Podczas spotkania przedstawiono także nową stronę www.kirp.pl, ze szczególnym uwzględnieniem podstrony „Biblioteka prawa KIRP”, na której stronie głównej znajduje się 10 najnowszych publikacji prawnych oraz 1 publikacja wybrana z uwagi na jej szczególny charakter, treść, istotę. Dostęp do wszystkich publikacji prawnych jest możliwy po kliknięciu w link w menu pn. „Przeglądaj dokumenty”. Znajdują się tam wszystkie opublikowane w Serwisie Uchwały, opinie i stanowiska, w kolejności od najnowszych do najstarszych. Wszystkie publikacje zostały przyporządkowane do jednej z sześciu kategorii, których nazewnictwo w większości przypadków odpowiada organowi ustanawiającemu dany dokument. Publikacje wg. poszczególnych kategorii można przeglądać w zakładce menu pn. „Przeglądaj kategorie”. To doskonałe źródło informacji dla izb o uchwałach, stanowiskach i innych ważnych dokumentach Krajowej Rady Radców Prawnych. Podczas drugiej części spotkania omówiono także tegoroczne akcje pro bono oraz promocję zawodu radcy prawnego.

 

Zobacz także