Spotkanie władz KRRP z Marszałek Senatu XI kadencji

Zmiany w systemie wymiaru sprawiedliwości, konieczność uporządkowania procesu legislacyjnego, zwiększenia w nim roli samorządu radcowskiego oraz pomysły na rozwój edukacji prawnej w Polsce były przedmiotem dyskusji przedstawicieli KRRP z nowo powołaną Marszałek Senatu RP XI kadencji Małgorzatą Kidawą Błońską.

Podczas spotkania, które odbyło się 11 grudnia br., dyskutowano o możliwościach ściślejszej współpracy pomiędzy samorządem radcowskim a Prezydium Senatu RP. Rozmawiano o kluczowych wyzwaniach w przywracaniu praworządności, tworzeniu prawa,  uporządkowaniem procesu legislacyjnego i wzmocnieniu w nim komponentu konsultacji społecznych, w tym konsultacji eksperckich z przedstawicielami samorządów prawniczych. Delegacja KRRP przedstawiła możliwości zaplecza eksperckiego samorządu radcowskiego i wyraziła gotowość włączenia się radców prawnych w prace nad poprawą jakości przepisów stanowionych w polskim parlamencie. Zwrócono również uwagę na potrzebę rozwijania programów edukacji prawnej, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży. Także w tym obszarze przedstawiono doświadczenie KIRP oraz Okręgowych Izb Radców Prawnych i wyrażono chęć wsparcia władzy ustawodawczej w opracowaniu wszelkich rozwiązań systemowych w tym zakresie. Ustalono także techniczne szczegóły dalszej współpracy pomiędzy KRRP a Prezydium Senatu RP.

W spotkaniu Krajową Radę Radców Prawnych reprezentowali Włodzimierz Chróścik, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych oraz dwie wiceprezes: Aleksandra Gibuła i Ewa Gryc-Zerych.

Zobacz także