Szkolenia dostępne na platformie e-kirp.pl ułatwią zdobycie wymaganych 40 punktów

Minęła połowa trzyletniego cyklu szkoleniowego (2021-2023), w którym radcowie prawni oraz prawnicy zagraniczni wpisani na listę radców prawnych powinni uzyskać 40 punktów szkoleniowych, aby skutecznie wypełnić obowiązek doskonalenia zawodowego. Zdobycie wymaganych punktów ułatwi bogata oferta szkoleń dostępnych dla radców prawnych na platformie e-kirp.pl.

Zasady wypełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego w określonym przez Krajową Radę Radców Prawnych cyklu szkoleniowym 2021–2023 wynikają z uchwały KRRP nr 210/X/2020 z 24 października 2020 r.

Obowiązek doskonalenia zawodowego radców prawnych ma swoje ustawowe umocowanie. Zgodnie z art. 41 pkt 4 ustawy o radcach prawnych do zadań samorządu należy doskonalenie zawodowe radców prawnych. Natomiast konieczność przestrzegania reguł samorządowych dotyczących doskonalenia zawodowego ma swoje oparcie w art. 14 Kodeksu Etyki Radcy Prawnego. Zgodnie z zawartymi w nim regulacjami radca prawny ma obowiązek dbać o rozwój zawodowy poprzez kształcenie ustawiczne i jest obowiązany brać udział w szkoleniach zawodowych na zasadach określonych przez właściwy organ samorządu.

Wypełnienie zadań wynikających z tychże przepisów, prowadzące do zdobycia 40 punktów szkoleniowych w całym trzyletnim cyklu, decyduje o spełnieniu spoczywającego na radcach prawnych obowiązku doskonalenia zawodowego. Jego niewypełnienie, jako zachowanie sprzeczne z zasadami etyki oraz naruszające obowiązek zawodowy, wyczerpuje znamiona przewinienia dyscyplinarnego.

Biorąc pod uwagę określone przez Krajową Radę sposoby umożliwiające zdobywanie punktów szkoleniowych (udział w szkoleniach, przygotowywanie publikacji, skończenie studiów doktoranckich, sprawowanie patronatu itp.) oraz bogatą ofertę szkoleniową, w tym prowadzoną w trybie online czy e-learningową, przygotowywaną przez samorząd na poziomie okręgowym i krajowym, zdobycie wymaganej liczby punktów nie wydaje się zadaniem trudnym.

Ofertę szkoleń wzbogaciły uruchomione we wrześniu przez Krajową Izbę Radców Prawnych na platformie e-kirp.pl zajęcia e-learningowe. Wśród oferty 29 szkoleń e-learningowych dla radców prawnych znaleźć można takie tematy, jak „Przepisy dotyczące wjazdu i pobytu obywateli Ukrainy w Polsce – specustawa i ochrona” (6 pkt), „Ochrona danych osobowych w monitoringu wizyjnym” (10 pkt), „Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia” (18 pkt), „RODO dla radców prawnych” (17 pkt), czy „Sztuczna inteligencja, blockchain – cyberbezpieczeństwo a prawo” (21 pkt). Listę wszystkich szkoleń e-learningowych wraz z punktacją można znaleźć tutaj.

Ponadto Krajowa Izba Radców Prawnych w każdy wtorek do 25 października będzie udostępniać na platformie e-kirp.pl dwa nowe tematy szkoleń e-learningowych z umiejętności miękkich, które prowadzą znani doradcy biznesowi, mentorzy i trenerzy. Doradzą m.in., jak budować relację z klientem w nowej rzeczywistości, jak powinna wyglądać pozytywna autoprezentacja, czyli jak się chwalić w sytuacjach zawodowych, jak rozmawiać z trudnym klientem, czy też jakie narzędzia LegalTech mogą pomóc w wykonywaniu praktyki radcy prawnego.

Na platformie można znaleźć już sześć wcześniej udostępnionych szkoleń:

  • „Budowanie relacji z klientem w nowej rzeczywistości”, prowadzone przez mentorkę biznesu i coacha Małgorzatę Chruściak,
  • „Wystąpienia publiczne online”, które prowadzi Radosław Jacek Miler,
  • „Agile Lawyer – zwinne zarządzanie projektami dla prawników”, prowadzone przez Artura Jóźwiaka, eksperta w dziedzinie Teorii Ograniczeń (Theory of Constraints – TOC), specjalizującego się w poprawie efektywności firm oraz zarządzaniu portfelami projektów,
  • „Analiza transakcyjna, w tym efektywna komunikacja w różnych sytuacjach (wywierania wpływu, dyskusji, przekazywania ważnych informacji, dyskusji)”, prowadzone przez Wisławę Grabarczyk-Kostkę, psycholog i trener biznesu.
  • „Pozytywna autoprezentacja, czyli jak się chwalić w sytuacjach zawodowych”, które prowadzi Radosław Jacek Miler, doradca biznesowy, trener i konsultant.
  • „Krytyczne myślenie w praktyce zarządzania” – które prowadzi Ewa Opolska, trener w obszarze szkoleń menedżerskich.

Za wysłuchanie każdego szkolenia z umiejętności miękkich można otrzymać 2 punkty szkoleniowe, zgodnie z Uchwałą Nr 209/X/2020 KRRP z 24 października 2020 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.

Zajęcia e-learningowe dostępne są na platformie e-kirp.pl dla wszystkich radców prawnych po zalogowaniu, zaś szkolenia z umiejętności miękkich dostępne są także dla aplikantów radcowskich.

Zobacz także