Szkolenia organizowane przez Fundację Radców Prawnych „Subsidio Venire” – II połowa 2023 r.

Fundacja Radców Prawnych „Subsidio Venire” w Warszawie, we współpracy z Krajową Izbą Radców Prawnych oraz Wolters Kluwer Polska, serdecznie zaprasza radców prawnych na cykl szkoleń zaplanowanych w drugiej połowie 2023 r. w urokliwych miejscach naszego kraju: w Krynicy Zdroju, w Zakopanem oraz w Kołobrzegu.

Bieżący cykl szkoleniowy, w którym należy uzyskać minimum 40 punktów szkoleniowych, kończy się 31 grudnia 2023 r. Za każde szkolenie organizowane przez Fundację Radców Prawnych „Subsidio Venire” można otrzymać 40 punktów szkoleniowych. Zapisy na szkolenia ruszą już wkrótce i będą dostępne na stronie Fundacji „Subsidio Venire”: https://subsidio-venire.kirp.pl/.

Program szkoleń:

31.08.-3.09.2023 r. w hotelu „Ikar Plaza” w Kołobrzegu

Tematyka:

 1. Od pozwu do wyroku – postępowanie przed sądem I instancji po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023 r.
 2. Skuteczne zaskarżenie orzeczeń sądowych – postępowania odwoławcze po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 9 marca 2023 r.

Wykładowca: Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu Grzegorz Karaś

Specjalista w dziedzinie prawa cywilnego, prawa europejskiego oraz prawa nowych technologii. Zajmuje się informatyzacją sądownictwa. Od 2010 r. bierze czynny udział w projektowaniu i w wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych w sądach powszechnych. Pełnomocnik Zastępcy Koordynatora Krajowego ds. wdrażania systemów informatycznych w sądach powszechnych w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu. W latach 2012–2014 Zastępca Dyrektora Departamentu Informatyzacji i Rejestrów Sądowych Ministerstwa Sprawiedliwości. Członek komitetów sterujących i zespołów projektowych projektów informatycznych prowadzonych przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Autor publikacji z zakresu informatyzacji wymiaru sprawiedliwości.

 1. „Narzędzia usprawniające informowanie o wykonywaniu zawodu i pracę radcy prawnego.”

Wykładowca: radca prawny Tomasz Palak

Przewodniczący Komisji ds. promocji i marketingu w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku, członek Komisji ds. Legaltech w Okręgowej Izbie Radców Prawnych, która dba o propagowanie technologii w zawodzie. Prowadzi zajęcia dla aplikantów tejże Izby, a także organizowany przez Krajową Izbę Radców Prawnych podcast “Prawie prawniczo”. W KIRP działa także w Komisji Promocji Zawodu. Współpracuje także ze Stowarzyszeniem OVUM oraz organizacjami Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Poland i Studenckie Forum Business Centre Club. Mentor na prawniczych hackatonach, stale współpracuję z Wolters Kluwer i testuje nowoczesne narzędzia przed innymi prawnikami.

 

19-22.10.2023 r. w hotelu „Pegaz” w  Krynicy Zdroju

Tematyka :

I. ZAGADNIENIA KOSZTÓW SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH

 1. Zasady orzekania o kosztach sądowych w orzeczeniu kończącym postępowanie
 2. Zwolnienie od kosztów sądowych przy szczególnym uwzględnieniu problematyki przedsiębiorców
 3. Wynagrodzenie radcy prawnego jako pełnomocnika z wyboru
 4. Wniosek o wynagrodzenie
 5. Zwrot wydatków
 6. Spis kosztów
 7. Wynagrodzenie radcy prawnego jako pełnomocnika z urzędu
 8. Wynagrodzenie radcy prawnego jako kuratora procesowego

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNOPRAWNA CZŁONKÓW ORGANÓW OSÓB PRAWNYCH ZA ZOBOWIĄZANIA TYCH OSÓB WYPADEK ICH NIEWYPŁACALNOŚCI

1. Zagadnienia materialnoprawne

 • a) Odpowiedzialność na zasadach ogólnych (art. 415 k.c.)
 • b) Odpowiedzialność na zasadzie art. 21 ust. 3 Prawa upadłościowego
 • c) Odpowiedzialność na zasadzie art. 299 Kodeksu spółek handlowych
 • d) Odpowiedzialność na zasadzie art. 116 Ordynacji podatkowej
 • e) Odpowiedzialność na zasadzie art. 31 Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
 • f) Wpływ epidemii COVID-19 na odpowiedzialność za zobowiązania na wypadek niewypłacalności
 • g) Zakres roszczeń odszkodowawczych

2. Zagadnienia procesowe:

 • a) właściwość sądu
 • b) ciężar dowodu
 • c) formy obrony dłużnika
 • d) dowód na wysokość na szkody

Wykładowca: Sędzia Sądu Rejonowego w Tarnowie – Zbigniew Miczek

Aktualnie wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz OIRP w Krakowie i OIRP w Rzeszowie.  Od 2017 roku jest wykładowcą na studiach podyplomowych organizowanych przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego z zakresu prawa karnego gospodarczego, prawa zamówień publicznych oraz z zakresu prawa restrukturyzacyjnego, upadłościowego i finansowanego. Uczestniczył w pracach zespołów:  Ministra Sprawiedliwości ds. reformy prawa upadłościowego,  Ministra Gospodarki do spraw systemowych rozwiązań w zakresie polubownych metod rozwiązywania sporów gospodarczych, ułatwiających wykonywanie działalności gospodarczej – Ministra Gospodarki ds. prawa gospodarczego. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu procedury cywilnej, prawa gospodarczego i upadłościowego. W swoich zainteresowaniach naukowych skupia się̨ na ekonomicznych aspektach sporów i procesów sądowych, roli biegłego w postępowaniach sądowych, przyczynach niewypłacalności, podmiotowości przedsiębiorców, eliminowaniu ryzyka związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na styku przedsiębiorcy z organami władzy publicznej, wpływem postępowań sądowych na efektywność prowadzenia biznesu oraz jawności publicznej funkcjonowania sądów.

3. Szantaż emocjonalny. Jak bronić się przed manipulacją? „Wymiana głasków między ludźmi”. O grach i rolach  psychologicznych praktycznie.

Wykładowca: dr hab. n. hum. Anita Frankowiak

Praktyk biznesu, doradca biznesowy, certyfikowany tutor, mentor, dyplomowany coach, kulturoznawca, filolog,  komunikolog, specjalista ds. komunikacji międzykulturowej, specjalista z zakresu protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych oraz trener z 27-letnią praktyką zawodową z międzynarodowym certyfikatem Transforming CommunicationTM nr PL 01050. Profesor na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) oraz Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych). Przeprowadziła ponad 11 900 godzin szkoleniowych i ponad 2000 doradztwa dla przedsiębiorców udzielając feedbacku oraz pomagając im przy budowaniu strategii rozwojowych, założeń organizacyjnych firmy, planów naprawczych i w eksporcie produktów na rynki międzynarodowe. Zrealizowała ponad 200 godzin indywidualnego i grupowego wsparcia coachingowego, w tym także dla przedsiębiorców. Ma ponad 300 referencji i opinii nt  swojej pracy, jakości szkoleń, warsztatów oraz zrealizowanego doradztwa. Wszystkie one poświadczają wysoką jakość oferowanych przez Instytut Dyplomacji usług i zachęcają do stałej współpracy.

 

16-19.11.2023 r. w hotelu  „Bachleda Kasprowy” w  Zakopanem

Tematyka :

 1. Zmiany w kodeksie postępowania cywilnego i innych ustawach wprowadzone ustawą z dnia 9 marca 2023 r.

Wykładowca: Sędzia Sądu Rejonowego w Gliwicach  dr Łukasz Zamojski

Obecnie orzekający w Wydziale X Gospodarczym Sądu Okręgowego w I i II instancji, wykładowca prowadzący szkolenia dla wszystkich zawodów prawniczych, autor wielu publikacji z zakresu prawa spółek i postępowania rejestrowego (w tym autor komentarza do ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz monografii pt. Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe), postępowania cywilnego (współautor komentarza do k.p.c. pod red. P. Rylskiego, dostępnego w Legalisie) w tym z uwzględnieniem przepisów o postępowaniu egzekucyjnym, klauzulowym i zabezpieczającym, uczestnik i prelegent konferencji naukowych.

 1. Psychologiczne podstawy budowania relacji zawodowych.

Oduczanie się kompetencji jako nowy model komunikacji zawodowej.

 Wykładowca: dr hab. n. hum. Anita Frankowiak

Praktyk biznesu, doradca biznesowy, certyfikowany tutor, mentor, dyplomowany coach, kulturoznawca, filolog,  komunikolog, specjalista ds. komunikacji międzykulturowej, specjalista z zakresu protokołu dyplomatycznego, wystąpień publicznych oraz trener z 27-letnią praktyką zawodową z międzynarodowym certyfikatem Transforming CommunicationTM nr PL 01050. Profesor na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie (Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej) oraz Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie (Instytut Zarządzania i Nauk Technicznych). Przeprowadziła ponad 11 900 godzin szkoleniowych i ponad 2000 doradztwa dla przedsiębiorców udzielając feedbacku oraz pomagając im przy budowaniu strategii rozwojowych, założeń organizacyjnych firmy, planów naprawczych i w eksporcie produktów na rynki międzynarodowe. Zrealizowała ponad 200 godzin indywidualnego i grupowego wsparcia coachingowego, w tym także dla przedsiębiorców. Ma ponad 300 referencji i opinii nt  swojej pracy, jakości szkoleń, warsztatów oraz zrealizowanego doradztwa. Wszystkie one poświadczają wysoką jakość oferowanych przez Instytut Dyplomacji usług i zachęcają do stałej współpracy.

Zobacz także