Uroczyste obchody 40-lecia samorządu radcowskiego w OIRP w Białymstoku

Galą w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej, 9 września, rozpoczęły się białostockie obchody 40. rocznicy powstania samorządu radów prawnych. Podczas uroczystości grono radców prawnych OIRP w Białymstoku powiększyło się o 33 osoby, które tego dnia złożyły ślubowanie.

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych – Prezes Włodzimierz Chróścik oraz Wiceprezes Ewa Gryc-Zerych. Przemawiając Prezes Chróścik, w sposób szczególny docenił zaangażowanie radców białostockiej OIRP w pomoc uchodźcom zarówno podczas kryzysu migracyjnego na granicy białoruskiej, jak również osobom zmuszonym do opuszczenia kraju z powodu konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Ośmiu mecenasów otrzymało z jego rąk listy gratulacyjne oraz pamiątkowe medale. 

Dziekan OIRP w Białymstoku, r.pr. Joanna Kamieńska w swoim wystąpieniu podkreśliła, że samorząd radców prawnych jest organizacją silną, odważnie wyrażającą swoje stanowisko, a nade wszystko świadomą swojej misji. Dba o swoich członków i nieustannie czyni starania, aby umożliwić radcom prawnym doskonalenie zawodowe i rozwój merytoryczny. Członkowie OIRP w Białymstoku, szczególnie zaangażowani w prace na rzecz samorządu zostali uhonorowani złotymi i srebrnymi odznakami „Zasłużony dla Samorządu Radców Prawnych”. Podczas uroczystości jubileuszowych odbyło się ślubowanie – do grona członków Okręgowej Izby Radców Prawnych dołączyły 33 osoby.

W gali 40-lecia udział wzięło wielu znamienitych gości: prezesi sądów apelacji białostockiej, przedstawiciele lokalnych władz oraz zawodów zaufania publicznego. Wydarzenie zakończył uroczysty bal w Operze i Filharmonii Podlaskiej.

Zobacz także