Szukajradcy.pl
Home / Aktualności / Uroczyste zawiązanie sieci ogólnopolskiej „Ośrodków Mediacji Radców Prawnych”

Uroczyste zawiązanie sieci ogólnopolskiej „Ośrodków Mediacji Radców Prawnych”

Komunikat prasowy

W poniedziałek,  16 października 2017 r. po raz pierwszy w Polsce, wszystkie dziewiętnaście Okręgowych Izb Radców Prawnych zawiązuje sieć ogólnopolską „Ośrodki Mediacji Radców Prawnych”.

Dlaczego mediacja?

Przedsiębiorca, który w konflikcie podejmuje decyzje może postępować na dwa sposoby – mówi Maciej Bobrowicz, Prezes Krajowej Rady Radców Prawnych – Jeżeli zależy mu na optymalizacji decyzji biznesowej, wybierze mediację, dlatego, że jest szybsza, tańsza i powoduje, że cały czas ma kontrolę nad swoimi decyzjami. Przeciwnością tego jest proces sądowy, który trwa, jest bardziej kosztowny i w tym wypadku przedsiębiorca traci kontrolę nad końcowym rezultatem.

Dlaczego powstaje sieć?

Sieć wykorzysta profesjonalizm radców prawnych i ich znajomość mediacji w Polsce. W sieci zgrupowani będą doświadczeni praktycy z zakresu prawa gospodarczego, rozumiejący potrzeby przedsiębiorców, zapewniający kompleksową obsługę prawną biznesu, także w zakresie polubownego zakończenia sporów.
Ośrodki Mediacji Radców Prawnych zapewniają jednolity standard profesjonalizmu mediatora, przebiegu mediacji i zawartej ugody.

W obrębie każdej Okręgowej Izby Radców Prawnych działają radcowie prawni – mediatorzy. Korzystanie z ich pomocy gwarantuje najwyższy poziom mediacji i ugodę, która może stanowić tytuł egzekucyjny.

W momencie, gdy powszechne jest oczekiwanie podniesienia jakości mediacji w Polsce, radcowie prawni – mediatorzy wychodzą z profesjonalną ofertą Ogólnopolskiej Sieci Ośrodków Mediacji Radców Prawnych – mówi r.pr. Cezary Jezierski, Dyrektor Centrum Mediacji Gospodarczej przy Krajowej Izbie Radców Prawnych –  zapewniając przedsiębiorcom i sądom dostępność najwyższych standardów mediacji. Przy każdej Okręgowej Izbie Radców Prawnych w kraju działa Ośrodek Mediacji lub jest dostępny radca prawny – mediator z listy prowadzonej przy danej Izbie. Mediatorami są doświadczeni radcowie prawni, specjaliści z zakresu prawa gospodarczego.

Jak znaleźć radcę prawnego – mediatora?

Wszelkie informacje na stronie Centrum Mediacji Gospodarczej http://mediacje.kirp.pl/osrodki-mediacji-oirp/ oraz w każdej Okręgowej Izbie Radców Prawnych.

Kto może skorzystać z OMRP?

Radcowie prawni – mediatorzy specjalizują się w sporach gospodarczych i cywilnych, ale mediują też inne sprawy. Strony mające wspólny problem mogą wykorzystać proces mediacji, zarówno zanim skierują spór do sądu, jak i w trakcie sporu sądowego.

Jakie korzyści daje mediacja?

Mediacja jest tańszym i szybszym sposobem rozwiązywania sporów. Dzięki dobrowolności udziału w mediacji i odformalizowaniu, pozwala ona zachować dobre relacje z drugą stroną.

Sieć Ośrodków Mediacji daje rynkowi niesłychaną propozycję – mówi Maciej Bobrowicz –  propozycję, której dotychczas nie było. Jest to sieć, która obejmuje swoim działaniem teren całej Polski, gdzie wykwalifikowani mediatorzy będą prowadzić mediację według określonych standardów. Jest to pierwsza tego typu propozycja w Polsce.

Dlaczego mediować w OMRP?

OMRP gwarantują łatwą dostępność, profesjonalnych mediatorów, wysokie standardy mediacji i odpowiednie zaplecze do organizacji mediacji. Każdy może w łatwy sposób znaleźć odpowiedniego mediatora.

Powstanie Ogólnopolskiej Sieci to nie koniec – mówi mec. Jezierski – lecz początek drogi związanej z profesjonalizacją przez radców prawnych mediacji. Ośrodki Mediacji Radców Prawnych wdrażają długoterminowy proces standaryzowania mediacji.