Wymóg kas online dla radców prawnych świadczących usługi prawne na rzecz osób fizycznych – zestawienie ofert

Zbliża się termin ustawowego obowiązku wymiany kas fiskalnych na kasy online dla kolejnych branż. Od pierwszego lipca 2021 roku do grupy podmiotów z obowiązkową kasą online, dołączą również radcy prawni świadczący usługi prawne na rzecz osób fizycznych.

Kasy online różnią się od tradycyjnych tym, że są podłączone do sieci i zdalnie przesyłają informacje na temat płatności do Centralnego Repozytorium Kas prowadzonego przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej, co z kolei pozwala Urzędowi Skarbowemu na lepszy monitoring sprzedaży.

Komisja ds. Wspierania Rozwoju Zawodowego Krajowej Rady Radców Prawnych podjęła działania celem zebrania ofert od podmiotów dostarczających takie kasy na dostawę kas dla radców prawnych, jak również wynegocjowania z tymi podmiotami dodatkowych rabatów na rzecz członków naszego samorządu. Dokonując analizy ofert oraz prowadząc rozmowy z ich dostawcami uwzględniono, poza warunkami finansowymi, również inne parametry takie jak:

  • obsługiwanie terenu całego kraju,
  • liczba oferowanych kas oraz liczba konkretnych modeli,
  • zapewnienie szkoleń z obsługi kas,
  • ewentualne dodatkowe koszty związane z zakupem kas,
  • brak obowiązku minimalnej ilości zamówionych kas u danego dostawcy.

Na podstawie analizy otrzymanych ofert oraz w wyniku przeprowadzonych rozmów Krajowa Rada Radców Prawnych przygotowała zestawienie ofert ośmiu dostawców kas w odniesieniu do 27 modeli kas fiskalnych dostępnych na rynku. Zestawienie zostało przedstawione w formie tabelarycznej i zamieszczone poniżej.

Warto mieć na uwadze, iż kasy fiskalne dostępne na naszym rynku posiadają szereg różnych konfiguracji i różnią się parametrami. Część dostawców nie była zainteresowana przedstawieniem ofert w zestawieniu z ofertami konkurencji, oczekiwała wskazania minimalnej liczby kas będących przedmiotem zamówienia lub nie była brana pod uwagę z uwagi na lokalny charakter działania, stąd przedmiotowe zestawienie ma charakter poglądowy.  Ma ono za zadanie ułatwić wybór członkom naszego samorządu najbardziej optymalnej oferty – czy to spośród dostawców wskazanych z zestawieniu, czy też spośród innych dostawców kas działających na rynku polskim. Poniższe opracowanie pozwoli na zapoznanie się ofertą rynkową, jak również pomoże zorientować się, co konkretnie oferują obecni na rynku dostawcy. W zestawieniu użyto hiperłączy, które kierują bezpośrednio do ofert dostawców lub przekierowują do stron producentów, na których szczegółowo opisane są dane modele kas, również inne, niż te, które zostały zamieszczone w zestawieniu.

Mamy nadzieję, iż nasze opracowanie okaże się dla Państwa przydatne.

Pobierz zestawienie

 

Zobacz także