Wyniki egzaminu radcowskiego 2023

Znamy wyniki egzaminu radcowskiego 2023. Do egzaminu przystąpiły 2034 osoby, a zdały go 1662 osoby. Zdawalność wyniosła 81,7 proc.

Tegoroczny egzamin radcowski odbywał się od 25 do 28 kwietnia. Obejmował pięć części pisemnych z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Czas na opracowanie rozwiązań zadań z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego lub rodzinnego i prawa gospodarczego wynosił po 360 minut. Czas na opracowanie rozwiązania zadania z zakresu prawa administracyjnego oraz zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki wynosił łącznie 480 minut.

Najwyższą zdawalność na egzaminie radcowskim 2023 odnotowano w komisjach egzaminacyjnych we Wrocławiu – 92,6 proc. (wynik łączny). Najniższą zaś w komisji egzaminacyjnej w Kielcach – 63,3 proc.

Do egzaminu radcowskiego w 2023 r. przystąpiły 2034 osoby, a zdały go 1662 osoby. Zdawalność wyniosła zatem 81,7 proc. Dla porównania w 2022 r. egzamin radcowski zdały 1744 osoby, co stanowiło również blisko 82 proc. ogółu przystępujących.

W tym roku najwięcej trudności przysporzył zdającym egzamin z prawa gospodarczego – 35 proc. ocen niedostatecznych. Najłatwiejszy okazał się egzamin z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki – nieco ponad 5 proc. ocen niedostatecznych.

Najlepiej egzamin zdali aplikanci przystępujący do egzaminu bezpośrednio po ukończeniu aplikacji. Zdawalność w tej grupie wyniosła około 89 proc., podczas gdy w grupie przystępujących do egzaminu bez ukończenia aplikacji ok. 63 proc.

Liczba osób, które uzyskały pozytywny wynik egzaminu radcowskiego 2023 r. przed komisjami egzaminacyjnymi w (wyniki łączne):

– Białymstoku – 45 spośród 51 zdających – 88,2 proc.,

– Bydgoszczy – 39 spośród 45 zdających – 86,7 proc.,

– Gdańsku – 93 spośród 118 zdających – 78.8 proc.,

– Katowicach – 113 spośród 139 zdających – 81,3 proc.,

– Kielcach – 38 spośród 60 zdających – 63,3 proc.,

– Koszalinie – 21 spośród 26 zdających – 80,8 proc.,

– Krakowie – 135 spośród 153 zdających – 88,2 proc,

– Lublinie – 61 spośród 80 zdających – 76,3 proc.,

– Łodzi – 63 spośród 84 zdających – 75 proc.,

– Olsztynie – 41 spośród 56 zdających – 73,2 proc.,

– Opolu – 64 spośród 74 zdających – 86,5 proc.,

– Poznaniu – 182 spośród 199 zdających – 91,5 proc.,

– Rzeszowie – 56 spośród 63 zdających – 88,9 proc.,

– Szczecinie – 52 spośród 68 zdających – 76,5 proc.,

– Toruniu – 47 spośród 56 zdających – 83,9 proc.,

– Wałbrzychu – 37 spośród 51 zdających – 72,5 proc.,

– Warszawie – 408 spośród 522 zdających – 78,2 proc.,

– Wrocławiu – 137 spośród 148 zdających – 92,6 proc.,

– Zielonej Górze – 30 spośród 41 zdających – 73,2 proc.

Zobacz także