Wystąpienie do Ministra Sprawiedliwości w związku z projektami rozporządzeń w sprawie stawek radcowskich

Prezes KRRP wydał oświadczenie w związku z opublikowanymi na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego projektami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu.

Tekst oświadczenia:

OŚWIADCZENIE PREZESA KRRP_24 06 16

Ponadto wiceprezes KRRP Arkadiusz Bereza skierował pismo do Ministra Sprawiedliwości. Treść poniżej:

Korespondencja od Wiceprezesa KRRP A.Berezy

Zobacz także